Zoznam členov Školského parlamentu

Trieda Meno a priezvisko Funkcia
5.A Kamila Juhászová (Lara Lizáková) Nástenkár ŽP
5.B Albert Kiss (Nina Šulíková) Podpredseda ŽP
5.C Matúš Glič (Caroline Uhrinová)  
6.A Dominik Huszár (Marco Kliský) Nástenkár ŽP
6.B Timotej Róža (Teo Stern) Nástenkár ŽP
7.A Samuel Laho (Tomáš Gáal) Podpredseda ŽP
7.B Ivan Polák (Peter Krupka)  
8.A Lucia Széplakyová (Viktória Straňanková)  
8.B Michaela Šuláková (Kristián Májovský)  
8.C Viktória Takácsová (Gabriel Suchý)  
9.A Simona Vadkertiová (Alex Francisci)  
9.B Virgínia Harisová (Vivien Gallová) Zapisovateľka ŽP
9.C Jana Labancová (Marko Vachulík) Predsedníčka ŽP

Podpredseda ŽP

Školský koordinátor Mgr. Roman Kuttner