Zoznam členov Školského parlamentu

Trieda Meno a priezvisko Funkcia
5.A Zara Ratkovičová (Laura Gičová)  
5.B Sofia Szabóová (Róbert Komlósi)  
5.C Daniela Szuszeková (Peter Farkaš) Grafický dizajnér
6.A Kamila Juhásová (Lara Lizáková)  
6.B Albert Kiss (Dávid Domanizsa) Podpredseda ŽP
6.C Matúš Glič (Caroline Uhrinová)  
7.A Marko Mituchovič (Marco Kliský)  
7.B Timotej Róža (Teo Stern) Podpredseda ŽP
8.A Samuel Laho (Ľuboš Kovačič) Predseda ŽP
8.B Ivan Polák (Peter Krupka)  
9.A Sarah Straňánková (Lucia Széplakyová) Zapisovateľka
9.B Kristián Milan Májovský (Martin Dávid) Podpredseda ŽP
9.C Sára Michelle Cseriová (Gabriel Suchý)  
Školský koordinátor Mgr. Roman Kuttner