Krúžky v 1. až 9. ročníku

Zoznam krúžkov - školský rok 2023/2024

Krúžky pre žiakov 1. - 4. ročníka v školskom roku 2023/2024

  názov vedúci čas
1 Lego krúžok, 1.- 4. roč Sláviková pondelok 14:05-15:05 hod.
2 Počítačový krúžok 1.-2. roč Baloghová piatok 12:00 - 13:00 hod.
3 Futbalový krúžok, 1.-2. roč. Paluska utorok 14:05-15:05 hod.
4 Futbalový krúžok, 3.-4. roč. Paluska streda 15:10-16:10 hod.
5 Učenie hrou, 4.roč. Zemková  štvrtok 13:15-14:15 hod.
6 Čitateľský krúžok, 3.roč. Bartalová štvrtok 13:10-14:10 hod.
7 Výtvarný krúžok, 2.A Mizereová utorok párny 12:30- 14:30 hod.
8 Strom života, 1.- 4. roč. Takácsová štvrtok 13:00 - 14:00 hod.
9 Športový krúžok, 2 roč. Šimunková utorok 13:00- 14:00 hod.
10 VŠEVEDKO, 1.B Šimoniková štvrtok 13:00 -14: 00 hod.
11 Florbalový krúžok 1.- 2. roč. Mucha streda 13:10 -14:10 hod.
12 Florbalový krúžok 3.-4.roč. Šurnovský utorok 14:05-15:05 hod.
13 Hravá angličtina, 1. roč Szekeresová pondelok 14:00-15:00 hod.
14 Počítačový krúžok 3.-4. roč. Fialková utorok 13:15 - 14:15 hod.

Krúžky pre žiakov 5. - 8. ročníka v školskom roku 2023/2024

  názov vedúci čas
1 Lego krúžok, 5. roč. Sláviková pondelok 14:05-15:05 hod.
2 Florbalový krúžok 5.-8. ročník Decsi piatok 14:05-15:05 hod.
3 Futbalový krúžok, 5.-6. roč. Paluska štvrtok 14:05-15:05 hod.
4 Futbalový krúžok, 7.-8. roč. Paluska piatok 14:05-15:05 hod. 
5 Stolný tenis, 5.-8. roč Paluska pondelok, 14:05-15:05 hod.
6 Matematický krúžok 6.B Macáková štvrtok 14:05-15:05 hod.
7 Technický krúžok 5. - 8. roč. Macáková utorok, 14:05-15:35 hod.
8 Záchranársky krúžok, 5.-8. roč. Garbanová štvrtok 14:05 - 16:05 hod. 
9 Biologicko - chemický krúžok 5. - 8. roč. Stanková utorok 14:05 - 15:35 hod.
10 Doučovanie ANJ 5.-7. roč. Matunáková utorok 14:05 - 15:05 hod.
11 Varenie a pečenie 5.-8. roč. Matunáková pondelok 14:05 - 16:05 hod.
12 Výtvarný krúžok 5.-8.roč. Sedláčková pondelok 14:05 - 16:05 hod.
13 Matematický krúžok 7. roč. Kajanová pondelok 14:05-15:05 hod.
14 Taliansky krúžok, 5.-8.roč. Marenčíková pondelok 14:05-15:05 hod.
15 Matematický krúžok, 6.A + 6.C Trstenovičová pondelok 14:05 - 15:05 hod.
16 Matematický krúžok, 8.A Trstenovičová štvrtok 14:05 - 15:05 hod.
17 Florbalový krúžok - reprezentanti, 5. - 8. roč. Mucha streda 14:10 - 15:10 hod.
18 Florbalový krúžok 5.-8. roč. Šurnovský štvrtok 14:05-15:05 hod.
19 Dramatický krúžok, 5.-7.roč. Vorosová  štvrtok 14:05-15:05 hod.
20 Cvičenia zo SJL 8. roč. Kasášová streda 12:45-13:45 hod. 
21 Cambridge B1 PET 6.-8. roč. Kuttner utorok 14:00- 15:00 hod.
22 Krúžok jogy 5.-8. roč. Kuttnerová utorok 14:15 - 15:15 hod. 
23 Loptové hry, 5.- 8.roč. Horňáčeková utorok, 15:05-16:05 hod.
24 Cambridge B1 PET 6.-8. roč. Hečková štvrtok 14.00-15.00 hod.
POZOR! Časy môžu vedúci krúžkov podľa záujmu žiakov upraviť.