Krúžky v 1. až 9. ročníku

Prihlášku na záujmový krúžok si môžete stiahnuť TU: Prihláška na krúžok

Zoznam krúžkov - školský rok 2022/2023

Krúžky pre žiakov 1. - 4. ročníka v školskom roku 2022/2023

  názov vedúci čas
1 Hravá angličtina pre 1.- 2. roč. Szekeresová utorok    13.45 - 14.45 hod.
2 Vševedko Šimoniková štvrtok   13.10 - 14.10 hod. 
3 Prírodovedný krúžok Takácsová pondelok  13.10 - 14.10 hod.
4 Učenie hrou 3. roč.  Zemková štvrtok   13.10 - 14.10 hod.
5 Fitdance Siposová utorok    13.10 - 14.10 hod.  
6 Počítačový krúžok 3.- 4. roč. Fialková utorok    13.15 - 14.15 hod.
7 Zdravotný krúžok Paulíková štvrtok   13.15 - 14.15 hod
8 Výtvarný krúžok Šikovníček Mizereová pondelok  13.10 - 15.10 hod. nepárny týždeň
9 Zahrajko 1. roč. Šimunková štvrtok   13.00 - 14.00 hod.
10 Počítačový krúžok 1.- 2. roč. Baloghová štvrtok   13.10 - 14.10 hod. 
11 Tvorivé hry - 4. roč. Szabová štvrtok   12.30 - 14.30 hod. nepárny týždeň
12 Hudobný krúžok Prešinský pondelok  14.05 - 15.05 hod.
13 Futbalový krúžok  1. - 2. roč. Paluska pondelok  14.50 - 15.50 hod.
14 Futbalový krúžok  3. - 4. roč. Paluska utorok    14.05 - 15.05 hod.
15 Florbalový krúžok 3. - 4. roč. Kádek pondelok  14.50 - 15.50 hod.
16 Florbalový krúžok 1. - 2. roč. Mucha štvrtok   13.45 - 14.45 hod.
17 LEGO krúžok 1.- 4. roč. Sláviková pondelok  14.05 - 15.05 hod. 

Krúžky pre žiakov 5. - 9. ročníka v školskom roku 2022/2023

  názov vedúci čas
1 Matematický krúžok I 9.a Lampert utorok 14:05-15:05
2 Matematický krúžok II 9.b Trstenovičová pondelok 14:05-15:05
3 Matematický krúžok III 7. roč. Kajanová pondelok 14:05-15:05
4 Matematický krúžok IV 8. roč. Kecskésová štvrtok 14:05-15:05
5 Florbal reprezentanti d+ch Mucha streda 14:05-15:05 
6 Futbalový krúžok 5.-6. roč. Paluska piatok 14:05-15:05
7 Futbalový krúžok 7.-8. roč. Paluska štvrtok 14:15-15:15
8 Florbal 5.-8. roč. začiatočníci Horňáčeková piatok 14:05-15:05
9 Krúžok slovenského jazyka I 9.a Plháková pondelok 14:05-15:05
10 Krúžok slovenského jazyka I 9.b Plháková utorok 14:05-15:05
11 Mladý záchranár Garbanová štvrtok 14:05-16:05
12 Biologicko–chemický krúžok Stanková pondelok 14:05-15:35
13 Príprava na prijímacie skúšky z BIO Stanková štvrtok 14:05-15:05
14 Biblický Hegedüsová utorok 15:05-16:05
15 Ručné práce Hegedüsová štvrtok 14:05-16:05
16 Technický krúžok 5.-9. roč. Macáková utorok 14:05-15:05
17 Výtvarný krúžok 5.-9. roč.  Sedláčková utorok 14:05-16:05
18 Krúžok varenia, pečenia 5.-9. roč Kuttnerová utorok 14:05-16:05
19 Príprava na Cambridge certifikát B1 PET Mokrášová štvrtok 14:05-15:05
20 Príprava na Cambridge certifikát B1 PET Kuttner pondelok 14:05-15:05
21 Pletenie a štrikovanie Kasášová utorok 14:05-15:35
22 Doučovanie z ANJ Matunáková pondelok 14:05-15:05
23 Hudobný krúžok Prešinský pondelok 14:05-15:05
       
POZOR! Časy môžu vedúci krúžkov podľa záujmu žiakov upraviť.