Uskutočnilo sa posledné zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 5. júna 2024 sa uskutočnilo posledné zasadnutie žiackeho parlamentu v tomto školskom roku, ktoré otvorila...

Uskutočnilo sa deviate zasadnutie ŽP

Dňa 15. mája 2024 sa uskutočnilo deviate zasadnutie ŽP. V úvode predsedníčka Alexandra Szekeresová všetkých...

Uskutočnilo sa ôsme zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 10. apríla 2024 sa uskutočnilo ôsme zasadnutie Žiackeho parlamentu, ktoré viedla jeho predsedníčka. Alexandra...

Uskutočnilo sa siedme zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 13. marca 2024 sa uskutočnilo siedme zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvorila jeho predsedníčka Alexandra...

Uskutočnilo sa šieste zasadnutie ŽP

Dňa 7. februára 2024 sa uskutočnilo šieste zasadnutie ŽP. Na úvod sa vyhodnotila súťaž o...

Uskutočnilo sa piate zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 10. januára 2024 sa uskutočnilo piate zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré viedla jeho predsedníčka, Alexandra...

Uskutočnilo sa štvrté zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 13. decembra 2023 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré viedla jeho predsedníčka Alexandra...

Uskutočnilo sa tretie zasadnutie ŽP

Dňa 15.novembra 2023 sa uskutočnilo tretie zasadnutie ŽP, ktoré otvorila jeho predsedníčka, Alexandra Szekeresová, ktorá...

Uskutočnilo sa druhé zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 18. októbra 2023 sa uskutočnilo druhé zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvoril koordinátor  ŽP  Mgr...

Uskutočnilo sa prvé zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 6. septembra 2023 sa na našej škole uskutočnilo prvé zasadnutie novokonštituovaného žiackeho parlamentu (ŽP)...

Uskutočnilo sa posledné zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 6. júna 2023 sa uskutočnilo posledné zasadnutie žiackeho parlamentu v tomto školskom roku, ktoré ...

Uskutočnilo sa deviate zasadnutie ŽP

Dňa 10. mája 2023 sa uskutočnilo deviate zasadnutie ŽP. Na úvod predseda, Samuel Laho, všetkých...