Uskutočnilo sa siedme zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 13. marca 2024 sa uskutočnilo siedme zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvorila jeho predsedníčka Alexandra Szekeresová. Na úvod sa prideľovali body do súťaže o „naj triedu školy“ za úroveň čistoty a reprezentáciu školy na rôznych vedomostných a športových súťažiach.

22. marca si každoročne pripomíname Svetový deň vody a v tejto súvislosti je dôležité uvedomiť si, aká je voda nevyhnutná pre život na Zemi. Veľa krajín Európy a sveta už teraz zápasí s nedostatkom pitnej vody, a preto treba vodou šetriť a neplytvať ňou.

Keďže marec je mesiac knihy, rozhodol sa ŽP zorganizovať knižnú burzu. Žiaci budú mať možnosť vymieňať alebo predávať svoje knihy. Burza sa uskutoční 27.3.2024 a bude určená pre ročníky 5-9. Žiaci, ktorí majú záujem vymieňať si alebo predávať knihy, vyjadria svoj úmysel prostredníctvom prihlasovania cez edupage, pričom jasne uvedú, či majú záujem knihy len vymieňať alebo ich aj predávať a takisto uvedú počet kníh. Na základe prihláseného počtu žiakov sa vymedzí priestor, v ktorom sa bude samotná burza realizovať. Veríme tomu, že táto novinka poteší všetkých knihomoľov, ktorí získajú šancu zrecyklovať svoj knižný fond.

25. marca si na Slovensku pripomíname významnú udalosť- Deň zápasu za ľudské práva. V tento deň v roku 1988 sa uskutočnila tzv. sviečková demonštrácia v Bratislave, kde sa zišli tisíce ľudí, ktorí požadovali náboženskú slobodu, dodržiavanie ľudských a občianskych práv a demokratizáciu socialistického zriadenia. Demonštrácia bola násilne potlačená  pomocou vodných diel a nasadením viac ako tisíc príslušníkov polície, aby zasiahli proti demonštrantom. Takéto udalosti je dôležité pripomínať si a uvedomiť si, že vymožiteľnosť ľudských a občianskych práv nie je samozrejmosťou a demokraciu si musíme chrániť, pretože na svete máme množstvo nedemokratických režimov, kde sú zásahy štátu do ľudských práv a slobôd na dennom poriadku. V apríli chystá ŽP aj besedu so známou osobnosťou na tému detských práv.

Na záver sa Alexka poďakovala všetkým za aktívnu účasť a popriala veľa podnetných nápadov do ďalších mesiacov.