• Voľby do Rady školy

    Voľby do Rady školy

    Dňa 30.9.2020 sa v rámci plenárneho zasadnutia rodičov uskutočnili voľby do Rady školy pri ZŠ na Ul.G. Bethlena. Do Rady […]Čítať viac »
  • Oznam Rady školy

    Oznam Rady školy

    Vážení rodičia, Rade školy pri ZŠ G.Bethlena 41, Nové Zámky končí zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy […]Čítať viac »

Členovia Rady školy

Školský rok: 2020/2021

Predseda: Mgr. Andrea Plháková - pedagogický zamestnanec
 

Členovia Rady školy:  
Mgr. Marta Andová podpredseda RŠ
Ing. Ildikó Javorčíková rodič
Silvia Filová nepedagogický zamestnanec
MUDr. Katarína Szuszeková rodič
Erich Tóth rodič
Ing. František Tóth, PhD. rodič
Ing. Lukáš Štefánik zástupca zriaďovateľa - delegovaný
MUDr. Silvester Demo zástupca zriaďovateľa - delegovaný
Ing. Peter Mészáros zástupca zriaďovateľa - delegovaný
PhDr. Ladislav Borbély zástupca zriaďovateľa - delegovaný