Členovia Rady školy

Školský rok: 2023/2024

Predseda: Mgr. Andrea Plháková - pedagogický zamestnanec
 

Členovia Rady školy:  
Mgr. Marta Andová podpredseda RŠ
Ing. Ildikó Javorčíková rodič
Silvia Filová nepedagogický zamestnanec
MUDr. Katarína Szuszeková rodič
Mgr. Renata Kocsisová rodič
Ing. František Tóth, PhD. rodič
PaedDr. Mária Malperová zástupca zriaďovateľa - delegovaný
MUDr. Monika Kolejáková zástupca zriaďovateľa - delegovaný
MUDr. Iveta Kališová zástupca zriaďovateľa - delegovaný
Ing Lukáš Štefánik zástupca zriaďovateľa - delegovaný