Krúžky v 1. až 9. ročníku

Prihlášku na záujmový krúžok si môžete stiahnuť TU: Prihláška na krúžok

Zoznam krúžkov - školský rok 2020/2021

Krúžky pre I. stupeň v školskom roku 2020/2021

  názov vedúci hodín čas miestnosť
1 Ochranárik Mgr. H. Takácsová 30h Utorok, 13.00 -14.00 1.A
2 Žihadielko Mgr. E.Zemková 30h Streda, 12.10  - 13.10  1.B
3 Fitdance Mgr. J.Siposová 30h Utorok, 13.00 - 14.00 1.C
4 Malý objaviteľ Mgr. M. Lyková 30h Utorok, 12.20 -13.20 2.A
5 Vševedko PaedDr. M.Šimoniková 30h Utorok, 13.00 - 14.00 2.B
6 Výtvarný krúžok PaedDr.G. Mizereová 30h Utorok, 13.00 - 15.00, párny týždeň 2.C
7 Ľudový tanec Mgr. S.Kraslanová 30h Utorok, 13.00 -14.00 3.A
8 Počítačový krúžok Mgr.A. Baloghová 30h Utorok, 13.00 -14.00 MMU/ŠUVT1
9 Tvorivé hry Mgr.M.Szabová 30h Utorok, 13.00 -14.00 3.C
10 Matematický krúžok Mgr.Š.Prešinský 30h Streda, 13.00 - 14.00 4.A
11 Záchranárik Mgr.K. Paulíková 30h Pondelok, 13.00 - 14.00 4.B
12 Malý kuchár Mgr.N.Šimonová 30h Utorok, 14.00 - 15.00 kuchynka
13 Let´s speak Mgr. Furmánková 30h ak prváci piatok 12.00 - 13.00,
ak druháci utorok 12.00 -13.00
UAJ 1

Krúžky bez vedúceho budú priradené vyučujúcim, ktorí si žiadny krúžok nenahlásili.
Prosím vedúcich krúžkov, aby si prekontrolovali, prípadne červenou doplnili chýbajúce údaje.
POZOR! Časy môžu vedúci krúžkov podľa záujmu žiakov upraviť.

Krúžky pre II. stupeň v školskom roku 2020/2021

  názov vedúci čas
1 Matematický krúžok I / 9.a/ Kecskésová pondelok 14:05-15:35
2 Matematický krúžok II / 9.b/ Jonáš pondelok 14:05-15:35
3 Matematický krúžok III /9.c/ Kecskésová utorok 6:55-7:55
4 Zábavná fyzika Kajanová utorok 14:05-15:35
5 Krúžok digitálnych technológii Lampert štvrtok 14:05 -15:05
6 Preži v prírode  Garbanová štvrtok 14:05-15:35 
7 Školská kapela Valachová štvrtok 14:05 -15:05
8 Výtvarný krúžok Sedláčková  
9 Technický krúžok Macáková pondelok 14:05-15:30
10 Loptové hry Horňáčeková piatok 14:05-15:05 
11 Florbal chlapci 5.- 7. roč. Decsi štvrtok 14:05-15:05
12 Florbal reprezentanti Stejskal štvrtok 06:55-07:55
13 Florbal reprezentantky Mucha štvrtok 06:55-07:55
14 Slovenského jazyka I. /9.a/ Čarnická štvrtok 14:05-15:35 
15 Slovenského jazyka II. /9.b/ Kasášová utorok 14:05-15:35 
16 Slovenského jazyka III. /9.c/ Sedláčková utorok 14:05-15:35 
17 Slovenského jazyka IV. /5.b/ Kasášová pondelok 13:00-14:00
18 Dramatický krúžok Plháková neprítomná
19 Preži v prírode  Garbanová párny utorok 14:05 - 16:05
20 Záchranársky krúžok Garbanová nepárny utorok 14:05 - 16:05
21 Letom svetom internetom Stanková párny utorok 14:05 - 16:05
22 Biologiko - chemický krúžok Stanková nepárny utorok 14:05 - 16:05
23 Biologické všeličo /5.roč./ Trstenovičová pondelok 14:05 - 15:05
24 Varenie I bude určený utorok 14:05-16:05 nepárny týždeň
25 Varenie II bude určený utorok 14:05-16:05 párny týždeň
26 Pečenie I bude určený štvrtok 14:05-16:05 nepárny týždeň
27 Pečenie II bude určený štvrtok 14:05-16:05 párny týždeň
28 Tanečný  bude určený