Členovia ŽP prijatí pani prezidentkou

Dňa 28. mája 2024 sa výkonný výbor ŽP v zložení Alexandra Szekeresová (9.b), Daniela Szuszeková...

Beseda s Komisárom pre deti na našej škole

Dňa 19. apríla 2024 sa uskutočnila na pôde našej školy beseda s Komisárom pre deti, pánom...

Charitatívny žiacky ples Bethlenky 2024

Dňa 09. 02. 2024 sa uskutočnil 3. ročník charitatívneho žiackeho plesu našej Bethlenky. Stal sa...

Charitatívny žiacky ples Bethlenky 2023

Dňa 17. 02. 2023 sa - po dlhšej odmlke - uskutočnil Charitatívny žiacky ples Bethlenky...

Členovia ŽP na exkurzii v Prezidentskom paláci

Dňa 24. júna sa najaktívnejší členovia žiackeho parlamentu zúčastnili exkurzie do Prezidentského paláca, ktorá bola...

Žiacky parlament ocenený za Detský čin roka

Žiacky parlament zorganizoval  minulý rok charitatívny žiacky ples, z ktorého výťažok bol venovaný žiačke našej školy...

Žiacky parlament uskutočnil unikátnu besedu o EÚ

Dňa 12. mája 2021 sa uskutočnila online beseda, ktorú ŽP zorganizoval pri príležitosti dvoch významných...

Beseda s Martinom Klusom

Beseda s Martinom Klusom...