Hymna školy

DENNE DOBRE JE TI V ŠKOLE PLNEJ DETÍ
(hymna ZŠ na Ul.G.Bethlena v Nových Zámkoch)
hudba a text: Mgr. Štefan Prešinský

1.
Denne dobre je ti v škole plnej detí.
V ktorej na nás vedomosti v triedach čakajú.
A keď vonku prší, napätí sme v duši,
nové, nepoznané veci lákajú.

2.
Naša krásna škola pozýva a volá
všetky deti, ktoré chcú niečo znamenať.
Triedy ako z cukru, môžete nakuknúť,
alebo sa v nich aj učiť, ak nemáte strach.

Refrén:
Gábora Bethlena - to je škola, čo nám sedí,
Gábora Bethlena - to je detský sen,
Gábora Bethlena - škola, čo má dobrý kredit,
Gábora Bethlena - poďte všetci sem!

3.
Jazyky a vedy, špeciálne triedy.
Komenský by spokojný bol, to nám uverte.
Prvák, druhák, tretiak, deviatak či šiestak,
v našej škole každý žiak je šťastný na svete.

4.
Matika, zemepis, fyzika, dejepis,
chémia či angličtina - všetko nás baví,
výchovné predmety, z telesnej premety,
podpíšu sa na našom dokonalom zdraví.

Refrén:
Gábora Bethlena - to je škola, čo nám sedí,
Gábora Bethlena - to je detský sen,
Gábora Bethlena - škola, čo má dobrý kredit,
Gábora Bethlena - poďte všetci sem!

5.
Jurko, Zdenka, Milka, veľká násobilka,
aj vybrané slová vážne potrápia občas.
Tabuľa od kriedy, na prírodné vedy
je dnes pre nás všetkých ten príhodný čas.

6.
Pre tú dobrú školu zaspievajme spolu
túto pieseň, ktorú vieme všetci naspamäť,
nech vždy slnko svieti a nech všetky deti
rady sa do svojej školy vrátia späť.

Refrén:
Gábora Bethlena - to je škola, čo nám sedí,
Gábora Bethlena - to je detský sen,
Gábora Bethlena - škola, čo má dobrý kredit,
Gábora Bethlena - poďte všetci sem!

Intro:
Uverte nám, že sa sem zas každý znova vráti,
keď ho život raz odvanie kdesi do sveta.
Chodili sem predsa jeho dobrí kamaráti,
a škola si svoje deti všetky pamätá.

Refrén:
Gábora Bethlena - to je škola, čo nám sedí,
Gábora Bethlena - to je detský sen,
Gábora Bethlena - škola, čo má dobrý kredit,
Gábora Bethlena - poďte všetci sem!

Refrén:
Gábora Bethlena - to je škola, čo nám sedí,
Gábora Bethlena - to je detský sen,
Gábora Bethlena - škola, čo má dobrý kredit,
Gábora Bethlena - poďte všetci sem!

Školská zástava - Logo školy - Farby školy - Hymna školy

Znaky našej školy:

Školská zástava
Je ladená zelenou a bielou farbou, na zelenom pozadí je erb školy - sova a názov školy ZŠ Ul. G.Bethlena. Pri všetkých významných udalostiach v živote školy je školská zástava vyvesená nad hlavným vchodom do budovy školy. Školská zástava vznikla pri príležitosti 15. výročia založenia školy v roku 2004.

Logo školy
Symbolizuje dve méty školy - duševné a fyzické zdravie žiakov. Duševné zdravie - múdrosť je symbolizované sovou a telesné zdravie označením školy, ktorá podporuje zdravie. Škola je zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie v SR od 1.decembra 2002. 

Farby školy
Biela a zelená, chcú zvýrazniť mestský charakter školy, pretože tieto farby sú zároveň farbami mesta Nové Zámky.
V symbolickom ponímaní zase tieto farby naznačujú nevinnosť detského sveta (biela) a nádej, ktorou sú deti pre každý národ (zelená).

Hymna školy
Nazov piesne: DENNE DOBRE JE TI V ŠKOLE PLNEJ DETÍ
hudba a text: Mgr. Štefan Prešinský