Adresa: Základná škola na Ul. G. Bethlena, Nové Zámky
G. Bethlena 41,
94002 Nové Zámky
Sekretariát: Tel.: 035 - 640-7010, 035 - 691-3311
Email: zsbethlena@zsbethlena.sk
Riaditeľ: Mgr. Róbert Jonáš
Tel.: 035 - 691-3312
E-mail:  zsbethlena@zsbethlena.sk
Zástupca 1. stupeň:
Zástupca 2. stupeň:
Email: prvystupen@zsbethlena.sk
Email: druhystupen@zsbethlena.sk
Zodpovedná osoba: Darina Drugová
Email: darina.drugova@zsbethlena.sk
Účtovníčka: Mgr. Slávka Hoppanová
Email: slavka.hoppanova@zsbethlena.sk
Doplňujúce údaje: IČO: 37860992
DIČ: 2021605509
Právna forma: rozpočtová organizácia
Typ školy: plnoorganizovaná
Vyučovací jazyk: slovenský
Počet žiakov: XXX
Priame tel. čísla: 035 - 69133 + klapka
11 - sekretariát
12 - riaditeľ školy
13 - zástupca riaditeľa pre 2. stupeň
14 - vedúca školskej jedálne
15 - špeciálny pedagóg
16 - školský klub
17 - dielne
18 - Serverovňa
19 - kabinet technickej výchovy
20 - školník
21 - kabinet telesnej výchovy
22 - kabinet ročníkov 1-4
23 - sklad 1-4
24 - kabinet cudzích jazykov
25 - kabinet prírodopisu
26 - kabinet matematiky
27 - kabinet slovenského jazyka, dejepisu
28 - kabinet výtvarnej výchovy
29 - výchovný poradca, sociálny pedagóg, psychológ
30 - kuchyňa
36 - zástupca riaditeľa pre 1. stupeň
Podrobný telefónny zoznam  
Priezvisko a meno Tel. číslo Pozn.
Andová Marta 6913316 kabinet školského klubu
Andová Marta 6913329 kancelária sociálneho pedagóga
Antalíková Ildikó 6913316 kabinet školského klubu
Baloghová Adriána 6913322 kabinet ročníkov 1-4
Beranová Mária 6913316 kabinet školského klubu
Čarnická Alžbeta 6913327 kabinet dejepisu, OV, SJ
Decsi Anikó 6913324 kabinet cudzích jazykov
Dobiášová Mária 6913329 školský špeciálny pedagóg
Drugová Darina 6913311 sekretariát
Filová Silvia 6913314 kancelária vedúcej školskej jedálne
Farkashová Anna 6913324 kabinet cudzích jazykov
Fialková Zuzana 6913322 kabinet ročníkov 1-4
Gabinová Dagmara 6913316 kabinet školského klubu
Garbanová Erika 6913325 kabinet biológie
Lendvai Martin 6913324 serverovňa
Hoppanová Slávka 6913311 sekretariát
Horňáčeková Zuzana 6913313 kancelária zástupcov riaditeľky
Kajanová Ľuboslava 6913326 kabinet matematiky
Kasášová Oľga 6913328 kabinet výtvarnej výchovy
Kecskésová Andrea 6913326 kabinet matematiky
Kecskésová Andrea 6913329 kancelária výchovného poradcu - utorok
Kollárová Ingrid 6913316 kabinet školského klubu
Kuttner Roman 6913324 kabinet cudzích jazykov
Kuttnerová Stanislava 6913328 kabinet výtvarnej výchovy
Lampert Milan 6913326 kabinet matematiky
Lorincz Tomáš 6913316 kabinet školského klubu
Matunáková Katarína 6913324 kabinet cudzích jazykov
Macáková Beáta 6913326 kabinet matematiky
Mizereová Gabriela 6913322 kabinet ročníkov 1-4
Mokrášová Žaneta 6913324 kabinet cudzích jazykov
Mucha Martin 6913321 kabinet telesnej výchovy
Obrancová Mária 6913316 kabinet školského klubu
Bartalová Gabriela 6913322 kabinet ročníkov 1-4
Pethö Lucia 6913329 Školská psychologička
Plháková Andrea 6913327 kabinet dejepisu, OV, SJ
Petrášová Monika 6913316 kabinet školského klubu
Prešinský Štefan 6913322 kabinet ročníkov 1-4
Jonáš Róbert 6913312 riaditeľňa
Sedláčková Katarína 6913328 kabinet výtvarnej výchovy
Ivanová Alexandra 6913322 kabinet ročníkov 1-4
Siposová Jana 6913322 kabinet ročníkov 1-4
Stanková Ivana 6913325 kabinet biológie
Stejskal Libor 6913336 kabinet zástupcu riaditeľa školy
Šimunková Janka 6913322 kabinet ročníkov 1-4
Szekeresová Sandra 6913322 kabinet ročníkov 1-4
Šimoniková Mária 6913322 kabinet ročníkov 1-4
Švecová Dominika 6913316 kabinet školského klubu
Takácsová Henrieta 6913322 kabinet ročníkov 1-4
Tomková Kamila 6913324 kabinet cudzích jazykov
Trstenovičová Ľudmila 6913326 kabinet matematiky
Zemková Erika 6913322 kabinet ročníkov 1-4