Konzultačné hodiny - výchovný poradca

Mgr. Andrea Kecskésová

Konzultačné hodiny:
každý utorok od 11:00 do 15:30 na 1. poschodí v kabinete výchovného poradcu

Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, špeciálnym pedagógom, pedagogicko-psychologickou poradňou.

V oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov. Informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách. Umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi stredných škôl, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje exkurzie a účasť na prezentáciách stredných škôl.

Pred štartom na strednú školu

Čím chceš byť?

Obchodníkom? Stavebným inžinierom? Kuchárom? Automechanikom? Učiteľom? Hoteliérom? Je fajn, ak sa zo záľuby stane budúce povolanie. Premýšľaj o svojej budúcnosti, porozmýšľaj, čím chceš byť. Deviaty rok školskej dochádzky je významný tým, že si vyberáš smerovanie svojho ďalšieho štúdia . Rozhodnúť sa pre správnu strednú školu je veľmi náročné.

Niekoľko rád pred posledným rozhodnutím:
- získaj informácie o škole a odboroch, ktoré ťa zaujímajú,
- môžeš sa zúčastniť Dní otvorených dveri na stredných školách, ktoré ťa zaujali,
- navštív kamaráta, ktorý študuje na tej škole, na ktorú chceš ísť,
- zisti si podmienky na prijatie (SŠ ich zverejňujú na internetových stránkach) a dôsledne sa pripravuj na Testovanie 9 a prijímacie skúšky podľa kritérií prijatia,
- zváž , či máš predpoklady úspešne dokončiť štúdium,
- zisti, aké uplatnenie má profesia, ktorú plánuješ študovať a či je po nej dopyt na trhu práce,
- poraď sa s rodičmi,
- môžeš konzultovať s výchovnou poradkyňou školy,
- ak si veľmi nerozhodný, môžeš si urobiť test záujmu (www.povolania.eu) alebo požiadať o takýto test školského psychológa,
- možno ti pomôžu pri rozhodovaní aj videá o povolaniach (www.komposyt.sk),
- možno ti pomôžu niektoré ďalšie užitočné webové stránky: www.svs.edu.sk, www.stredneskoly.sk, www.istp.sk, www.minedu.sk, www.svetprace.sk, www.kamposkole.sk, www.skoly-info.sk, www.pohnitesvetom.sk, www.profsme.sk, www.potrebyovp.sk, www.dualvkocke.sk

Harmonogram a dôležité termíny prijímacieho konania v školskom roku 2023/2024

  • Riaditeľ strednej školy (ďalej už len SŠ) s talentovými odbormi zverejní kritériá prijímacieho konania na tieto odbory do 30. 11. 2023 ( kritériá nájdete na webových stránkach SŠ)
  • Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na SŠ do 20. 3. 2024 cez EduPage.

Termíny prijímacieho konania na tento školský rok:
Prvé kolo 1. termín talentových skúšok – 26. až 30. apríla. 2024
Prvé kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) – 2. a 3. mája 2024
Prvé kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) – 6. a 7. mája 2024
Prvé kolo 2. termín talentových skúšok – 9. až 13. mája 2024

Termíny a formu prijímacích skúšok upresní každá stredná škola vo svojej pozvánke.

Pripomeňme si, že podľa školského zákona sa rozlišujú tri druhy stredných škôl:
- gymnázium
- stredná odborná škola (s 2 až 5 ročným štúdiom odboru)
- konzervatórium.

Každý žiak si môže podať maximálne 4 prihlášky na stredné školy. 2 prihlášky na stredné školy s talentovou skúškou a 2 prihlášky na ostatné stredné školy. Ďalšiu prihlášku si môže podať iba žiak, ktorý sa neumiestnil na žiadnej strednej škole po prvom kole prijímacích skúšok. Takýto žiak sa zúčastní druhého kola prijímacích skúšok 18. a 19 .6. 2024

Celoslovenské testovanie  žiakov 9. ročníka  zo slovenského jazyka a matematiky sa uskutoční 20. marca 2024 (náhradný termín 4. apríla 2024 ) Žiak, ktorý dosiahne z oboch testovaných predmetov minimálne 90 %- nú úspešnosť, sa nemusí zúčastniť prijímacej skúšky na gymnáziách. Žiak,  ktorý dosiahne z oboch testovaných predmetov minimálne 80 %- nú úspešnosť, sa nemusí zúčastniť prijímacej skúšky na stredných odborných školách. Toto kritérium môže stredná škola doplniť podľa svojho uváženia, preto si treba preštudovať kritériá prijatia na webových stránkach príslušných stredných škôl.

 

Desatoro úspešného uchádzača:

Pravidlo prvé: už sa neuč
Deň pred skúškou sa už netreba učiť - čo sa žiak nenaučil, už nedoženie, len sa viac strémuje. Deň a večer treba využiť skôr na nabratie síl, teda na dobrý oddych a spánok.

Pravidlo druhé: nezabudni na kontrolu
Večer pred skúškou treba skontrolovať, či máš všetko pripravené: pomôcky na skúšku (ceruzka, guma, pravítko, kružidlo, prípadne kalkulačka), pohodlné oblečenie a obuv, ktoré neomínajú (nie nové topánky, oblečenie radšej viacvrstvové, aby sa v prípade náhlych horúčav či chladu dala vrstva vyzliecť/obliecť).

Pravidlo tretie: najedz sa
Ráno pred skúškou si treba dať ľahké raňajky, aj keď na ne mnohí nemajú pre stiahnutý žalúdok chuť, a zobrať si so sebou niečo na pitie. Prípadne banán na lepšie myslenie.

Pravidlo štvrté: vyraz skôr
Do školy treba vyraziť s dostatočným predstihom, aby vás náhodou nezastihla nepredvídaná dopravná zápcha. Vyraziť oveľa skôr by mali najmä tí, ktorí nevedia, kde presne sa škola nachádza, aby jej hľadaním nestrácali zbytočné minúty a nestresovali sa.

Pravidlo piate: zbytočne sa netrémuj
Zbytočná tréma dokáže pokaziť výsledky aj dobrých žiakov. Rodičia by mali deti pred skúškou čo najmenej stresovať vyjadreniami typu: Dúfam, že to nepokazíš!, Nech je to čo najlepšie! Vhodnejšie sú slová: Nič sa nedeje, napíš, čo vieš. Budeme ti držať palce, nech to dopadne akokoľvek.

Pravidlo šieste: pozor na začiatok a pravidlá
Maximálnu koncentráciu vyžaduje začiatok testu. Pozorne si treba vypočuť pokyny učiteľa. Ak Ti niečo nie je jasné, prihlás sa a opýtaj sa.

Pravidlo siedme: zadeľ si čas
Psychológovia potvrdzujú, že žiaci na prijímačkách častio zlyhávajú na tom, že nevedia správne odhadnúť čas na riešenie úlohy. Odpovedať vedia, ale príklady vyriešiť nestihnú. Preto je dôležité si uvedomiť, koľko času máš k dispozícii. V teste s 20 - 30 úlohami nemôžeš žiadnu úlohu riešiť 10 minút!

Pravidlo ôsme: najprv ľahšie, potom ťažšie
Upozorňujú naň všetci učitelia: zbežne si treba prečítať všetky zadania a začať s úlohami, ktoré vyzerajú ľahké. Po ich dokončení žiak získa pocit uspokojenia a bude si viac veriť. Keď "uviazne", nech sa upokojí a pustí sa do inej úlohy - k zložitejšej sa vráti neskôr.

Pravidlo deviate: čítaj pozorne
Všetky úlohy si treba prečítať až do konca, aj viackrát. Každá nepozornosť znamená stratu bodov.

Pravidlo desiate: kontroluj a odhaduj
Minútu pred vypršaním času je dobré prejsť si ešte raz celý test a pri každej úlohe, ktorú žiak nevyriešil, nech si aspoň tipne výsledok. Možno to vyjde!