Predmety štátneho vzdelávacieho programu:

Názov predmetu
Skratka:
Slovenský jazyk a literatúraSJL
Anglický jazykANJ
MatematikaMAT
InformatikaINF
FyzikaFYZ
ChémiaCHE
BiológiaBIO
DejepisDEJ
GeografiaGEG
Občianska náukaOBN
Etická výchovaETV
Náboženská výchovaNBV
TechnikaTHD
Výtvarná výchovaVYV
VlastivedaVLA
Hudobná výchovaHUV
Telesná a športová výchovaTSV
PrírodovedaPDA
PrvoukaPVO
Pracovné vyučovaniePVC

Predmety školského vzdelávacieho programu:

Názov predmetuSkratka:
Praktická angličtinaPRA
Práca s počítačomPSP
Matematická a finančná gramotnosťMFG
Matematické cvičeniaMCC
Nemecký jazykNEJ
Ruský jazykRUJ
Tvorivé čítanieTEF
Environmentálna výchovaENV