O predmete fyzika

Život je fyzika. Kto nerozumie fyzike, nerozumie ani životu. Fyzikálne javy, ktoré nás obklopujú v ...

Hodnotenie predmetu fyzika

Metodické pokyny 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. a/ Metodické pokyny 22/2011 na hodnotenie žiakov ...

Skvelý úspech – 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády

Dňa 16.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády, ktoré organizuje naša škola. Deviataci vo svojej ...

1. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády

Dňa 17.marca 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Fyzikálnej olympiády. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – ...

Exkurzia do Aurélia

Žiaci 7.- 8. ročníka sa dňa 13. 12. 2018 zúčastnili exkurzie v Auréliu v Bratislave. ...