Exkurzia do Aurélia

Žiaci 7.- 8. ročníka sa dňa 13. 12. 2018 zúčastnili exkurzie v Auréliu v Bratislave. Aurélium  je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov.

Žiaci si každý panel mohli vyskúšať podľa postupu alebo boli nápomocní zamestnanci centra. Asi najväčší zážitok mali z laserovej šou. Cieľom bolo motivovať žiakov k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vie, pútavým spôsobom prezentovať najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied.

Autor článku: Mgr. Ľ. Kajanová