Rodičovské združenie Bethlenko

Názov: Rodičovské združenie Bethlenko
IČO: 42370957
Právna forma: 701 Združenie (zväzok, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Číslo účtu: 2946012044/1100 Tatra banka Nové Zámky

Predseda: Ildikó Javorčíková
Tajomník: Andrea Stern
Hospodárka: Alena Danysová
Revízorka: Monika Benczeová

Kultúrna komisia: Alžbeta Kissová, Mária Dobiášová, Nikoleta Lahová
Stravovacia komisia: Ildikó Javorčíková, Marcela Benczeová, Tünde Valachová
Športová komisia: Peter Laho, Klaudia Cviková, Adriana Kováčová

Zoznam triednych dôverníkov v školskom roku 2020/2021

Trieda Meno a priezvisko
1.A Monika Benczeová
1.B Kitti Šatková
1.C Alexandra Hrušková
2.A Katarína Sádecká
2.B Martina Mašek
2.C Mária Szabóová
3.A Peter Laho
3.B Ildikó Javorčíková
3.C Alena Danysová
4.A Erika Benetti
4.B Tunde Valachová
4.C Gabriela Meravá
5.A Mária Dobiášová
5.B Andrea Šulíková
5.C Juraj Korpáš
6.A Hana Blaškovičová
6.B Andrea Stern
7.A Nikoleta Lahová
7.B Petr Munka
8.A Marcela Benczeová
8.B Lubica Juhászová
8.C Žaneta Csériová
9.A Klaudia Cviková
9.B Adriana Kováčová
9.C Alžbeta Kissová