O predmete Telesná a športová výchova

Súčasná moderná doba, ktorá sa vyznačuje prudkým rozvojom výpočtovej techniky, kladie nemalé nároky na všetkých, ktorí priamo či nepriamo vstupujú do výchovno – vzdelávacieho procesu. 

Dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania v našej škole je telesná výchova, ktorá zaujíma významné miesto v systéme výchovy mladej generácie. Telesná výchova formuje u žiakov trvalý a pozitívny vzťah k aktívnemu pohybu, prispieva k upevňovaniu zdravia, k rozvoju telesnej zdatnosti, pohybových zručností a schopností.
 
Hodiny telesnej výchovy svojou pestrosťou a zaujímavosťou smerujú k vytváraniu radosti a pozitívnych pocitov z cvičenia. 

Olympijský odznak všestrannosti

Naši žiaci a žiačky 6. - 9. ročníka si v tomto školskom roku navzájom zmerali ...

1. miesto v okresnom kole florbale st. žiačok

Dnes sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale st.žiačok. Dievčatá z našej školy si svojimi výhrami ...

,,Porazme obezitu“

Šport v kombinácii so správnou životosprávou výrazne prispieva nielen k fyzickému, ale aj duševnému zdraviu ...

Bethlenka cvičí vždy a všade

Milí rodičia a priatelia Bethlenky, v dňoch 23.-30.9.2021 budú na našej škole prebiehať  aktivity v rámci ...

Majstrovstvá kraja vo florbale žiaci

Znova smolne tretí, v skupine smrti sme neprehrali, najprv sme zaznamenali s Topolčanmi remízu 1:1, ...