O predmete Anglický jazyk

-

Základná škola na Ulici G. Bethlena je školou s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, čo znamená, že anglický jazyk sa učí […]

Hodnotenie predmetu Anglický jazyk

-

Metodický pokyn č.  22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ Interné metodické pokyny Testy, päťminútovky, projekty, prezentácie – v % 100%- 90%- […]

AKTUALITY

Mimoriadne úspešná premiéra našej školy na súťaži English star

-

Cambridge certifikát

-

Máme víťazstvo v celoslovenskom finále Jazykového kvetu

-

Naši víťazi krajského finále Jazykového kvetu

-

Naši úspešní recitátori na Jazykovom kvete

-

Ďalšia podnetná hodina s izraelskými partnermi

-

Netradičná hodina ANJ v 8.a

-

Stretnutie s izraelskými rovesníkmi na hodine ANJ v 6.b

-

Uskutočnilo sa online okresné kolo OAJ

-

Zapojili sme sa do medzinárodného projektu e-twinning

-