O predmete Anglický jazyk

Základná škola na Ulici G. Bethlena je školou s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, čo znamená, ...

Hodnotenie predmetu Anglický jazyk

Metodický pokyn č.  22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ Interné metodické pokyny Testy, päťminútovky, projekty, prezentácie ...

Veľmi úspešné krajské finále súťaže Jazykový kvet pre našu školu

Dňa 28. apríla 2023 sa v priestoroch kultúrneho centra Zobor uskutočnilo krajské finále súťaže Jazykový ...

Získali sme oficiálny certifikát na prípravu skúšky Cambridge B1 PET

Po minuloročnej úspešnej premiére pri príprave žiakov na medzinárodnú skúšku Cambridge B1 PET dostala tento ...

Úspešný ročník okresného kola OAJ pre našu školu

Dňa 19. januára 2023 sa na pôde našej školy uskutočnil 33. ročník okresného kola olympiády ...

Naši žiaci s výbornými výsledkami na medzinárodnej skúške Cambridge B1 PET

V tomto školskom roku nadviazala naša školu spoluprácu s jazykovou školou International House Bratislava, ktorá prevzala agendu ...

Naši žiaci s výbornými výsledkami v súťaži English Star

Dňa 5. mája 2022 sa takmer 90 žiakov našej školy zúčastnilo jedinej medzinárodnej súťaže konanej ...

Historická premiéra žiakov našej školy na medzinárodnej skúške Cambridge B1 PET

Dňa 15. júna 2022 sa 17 žiakov našej školy po prvýkrát zúčastnilo medzinárodnej skúšky Cambridge ...

Výborný výsledok našej žiačky v celoslovenskom finále

Žiačka našej školy Lucia Széplakyová (IX.A) pretavila svoju premiérovú účasť v poviedkovej súťaži Ťukni, ktorú zastrešuje ...

Úspešná premiéra našej školy na anglickej poviedkovej súťaži – Ťukni

V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát rozhodla zúčastniť poviedkovej súťaže Ťukni, ktorú zastrešuje Jazykový ...

Naši žiaci na okresnom kole OAJ s výbornými výsledkami

Dňa 13. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré bolo netradičné z troch ...