Nový školský predmet – tvorivé čítanie

Písané slovo je v súčasnej informačnej spoločnosti dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti. Svet sa stále ...

Hodnotenie predmetu slovenský jazyk a literatúra

Vychádza z Metodických pokynov 22/2011. • Pri verbálnej forme sa zisťuje a hodnotí najmä osvojenie ...

Charakteristika predmetu slovenský jazyk a literatúra

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára ...

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky ...

Šaliansky Maťko – školské kolo

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky ...

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 10.11.2022 sa uskutočnilo Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku. Našu školu reprezentovala žiačka 9.A ...

Školské kolo Olympiády zo SJL

V školskom kole olympiády zo slovenského jazyka si naši šikovní deviataci preverili vedomosti v online ...

Vynikajúci úspech našej žiačky v celoslovenskej prehliadke recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2022

V dňoch 22.06.-25.06.2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2022 v Dolnom Kubíne. ...

Návšteva Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Dňa 7. 6. 2022 sme navštívili Knižnicu Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. KAB nás pozvala ...

Prečo nám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Dňa 19.05.2022 sa - po dvojročnej odmlke - v meste Nové Zámky uskutočnilo slávnostné vyhlásenie ...

Fantastický úspech Bethlenky v krajskom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko 2022

Dňa 16.05.2022 sa uskutočnilo v Nitre v Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa Kalazanského krajské kolo recitačnej ...

Fantastický úspech v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2022

Dňa 03.05.2022 sa uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Nových Zámkoch. Našu školu ...