Uskutočnilo sa tretie zasadnutie ŽP

Dňa 15.novembra 2023 sa uskutočnilo tretie zasadnutie ŽP, ktoré otvorila jeho predsedníčka, Alexandra Szekeresová, ktorá na úvod všetkých privítala. Následne informovala predsedov a podpredsedov tried o počte pridelených bodov za čistotu tried za november, ako aj za Halloweenskú výzdobu. Predsedovia tried jej nadiktovali mená žiakov, ktorí sa v nejakých súťažiach umiestnili na prvých troch miestach, za čo získali príslušný počet bodov.

Naša škola je zapojená do ankety Detský čin roka vďaka charitatívnemu žiackemu plesu, ktorý vlani zorganizoval ŽP. Alexka apelovala na predsedov a podpredsedov tried, aby túto skutočnosť spropagovali vo svojich triedach. Žiaci aj rodičia môžu za našu školu hlasovať na stránke: https://detskycin.ludialudom.sk/detsky-cin/skolsky-parlament-zorganizoval-charitativny-ziacky-ples-na-pomoc-spoluziakovi/?fbclid=IwAR1XREk5szNbgPqkHfJCZHse6344pwqbT-CPvdZnTuM9pXC2lB4ic3hCru4

 prostredníctvom svojej e-mailovej adresy. Hlasovať sa dá do 30.11.2023.

Keďže jedným z cieľov ŽP je viesť žiakov k prosociálnemu cíteniu, rozhodli sme sa zapojiť do vianočnej zbierky pre seniorov s názvom: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Poprosíme žiakov a rodičov, aby pekne zabalené krabice naplnené niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, zábavným a daným od srdca, odovzdali u pána informátora od 7:00 do 16:00 do 30.11.2023. Všetkým, ktorí sa do tejto peknej charitatívnej akcie zapoja, vopred zo srdca ďakujeme.

V novembri si členovia ŽP vždy pripomínajú 17. november z dvoch dôvodov - Je to deň boja za slobodu a demokraciu a zároveň Medzinárodný deň študentstva  oslavujúci mladých ľudí ako hybnú silu mnohých historických zmien v spoločnosti. Pri tejto príležitosti zrealizuje ŽP rozhlasovú reláciu, cieľom ktorej je zdôrazniť význam mladých šikovných ľudí , ktorí sa dokážu angažovať a prispieť k zlepšeniu sveta okolo seba.

Tento školský rok sa ŽP v spolupráci s koordinátorkou výchovy k manželstvu a rodičovstvu ,p. uč. Kuttnerovou, zapojí do Svetového dňa boja proti AIDS – 1.12. Poprosíme všetkých žiakov, ktorí sa chcú do akcie zapojiť, aby v tento deň prišli oblečení v bielom alebo červenom tričku/ mikine, pričom ich odfotia triedni učitelia a fotky pošlú p. uč. Kuttnerovej. Je dôležité pripomínať si takého dôležité dni, a preto vyzývame žiakov, aby sa v čo najväčšom počte zapojili.

Novinkou bude organizácia Mikulášskeho floorbalového turnaja v spolupráci s PK TSV, ktorého sa zúčastnia vybraní žiaci z jednotlivých ročníkov, ktorí si v exhibičných zápasoch zmerajú sily s výberom reprezentácie našej školy. Každú triedu budú reprezentovať 3 žiaci+ 1 brankár z ročníka. Zápasy sa uskutočnia na Mikuláša- 6.12.2023.

Na záver zasadnutia poďakovala Alexka všetkým prítomným za aktívnu účasť a popriala veľa zdravia a úspechov.