Konzultačné hodiny - výchovný poradca

Mgr. Andrea Kecskésová

Konzultačné hodiny:
každý utorok od 11:00 do 15:30 na 1. poschodí v kabinete výchovného poradcu

Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, špeciálnym pedagógom, pedagogicko-psychologickou poradňou.

V oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov. Informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách. Umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi stredných škôl, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje exkurzie a účasť na prezentáciách stredných škôl.

Pred štartom na strednú školu

Čím chceš byť?
Obchodníkom? Stavebným inžinierom? Kuchárom? Automechanikom? Učiteľom? Hoteliérom?
Je fajn, ak sa zo záľuby stane budúce povolanie.

Premýšľaj o svojej budúcnosti, porozmýšľaj, čím chceš byť!!!

Niekoľko rád pred posledným rozhodnutím:
- získaj informácie o škole, ktorá ťa zaujíma
- zisti si podmienky na prijatie (SŠ ich zverejňujú na internetových stránkach)
- zváž si, či máš predpoklady na dokončenie štúdia
- zisti, aké uplatnenie má profesia, ktorú plánuješ študovať,
- poraď sa s rodičmi
- porozprávaj sa s výchovnou poradkyňou školy
- navštív kamaráta, ktorý študuje na tej škole, na ktorú chceš ísť
Typy stredných škôl:
- gymnázium - pripravuje na štúdium na vysoké školy
- stredná odborná škola (s 2 až 5 ročným štúdiom odboru) - pripravuje na výkon odborných a robotníckych povolaní
- konzervatórium - pripravuje na výkon umeleckých povolaní

Desatoro úspešného uchádzača:

Pravidlo prvé: už sa neuč
Deň pred skúškou sa už netreba učiť - čo sa žiak nenaučil, už nedoženie, len sa viac strémuje. Deň a večer treba využiť skôr na nabratie síl, teda na dobrý oddych a spánok.

Pravidlo druhé: nezabudni na kontrolu
Večer pred skúškou treba skontrolovať, či máš všetko pripravené: pomôcky na skúšku (ceruzka, guma, pravítko, kružidlo, prípadne kalkulačka), pohodlné oblečenie a obuv, ktoré neomínajú (nie nové topánky, oblečenie radšej viacvrstvové, aby sa v prípade náhlych horúčav či chladu dala vrstva vyzliecť/obliecť).

Pravidlo tretie: najedz sa
Ráno pred skúškou si treba dať ľahké raňajky, aj keď na ne mnohí nemajú pre stiahnutý žalúdok chuť, a zobrať si so sebou niečo na pitie. Prípadne banán na lepšie myslenie.

Pravidlo štvrté: vyraz skôr
Do školy treba vyraziť s dostatočným predstihom, aby vás náhodou nezastihla nepredvídaná dopravná zápcha. Vyraziť oveľa skôr by mali najmä tí, ktorí nevedia, kde presne sa škola nachádza, aby jej hľadaním nestrácali zbytočné minúty a nestresovali sa.

Pravidlo piate: zbytočne sa netrémuj
Zbytočná tréma dokáže pokaziť výsledky aj dobrých žiakov. Rodičia by mali deti pred skúškou čo najmenej stresovať vyjadreniami typu: Dúfam, že to nepokazíš!, Nech je to čo najlepšie! Vhodnejšie sú slová: Nič sa nedeje, napíš, čo vieš. Budeme ti držať palce, nech to dopadne akokoľvek.

Pravidlo šieste: pozor na začiatok a pravidlá
Maximálnu koncentráciu vyžaduje začiatok testu. Pozorne si treba vypočuť pokyny učiteľa. Ak Ti niečo nie je jasné, prihlás sa a opýtaj sa.

Pravidlo siedme: zadeľ si čas
Psychológovia potvrdzujú, že žiaci na prijímačkách častio zlyhávajú na tom, že nevedia správne odhadnúť čas na riešenie úlohy. Odpovedať vedia, ale príklady vyriešiť nestihnú. Preto je dôležité si uvedomiť, koľko času máš k dispozícii. V teste s 20 - 30 úlohami nemôžeš žiadnu úlohu riešiť 10 minút!

Pravidlo ôsme: najprv ľahšie, potom ťažšie
Upozorňujú naň všetci učitelia: zbežne si treba prečítať všetky zadania a začať s úlohami, ktoré vyzerajú ľahké. Po ich dokončení žiak získa pocit uspokojenia a bude si viac veriť. Keď "uviazne", nech sa upokojí a pustí sa do inej úlohy - k zložitejšej sa vráti neskôr.

Pravidlo deviate: čítaj pozorne
Všetky úlohy si treba prečítať až do konca, aj viackrát. Každá nepozornosť znamená stratu bodov.

Pravidlo desiate: kontroluj a odhaduj
Minútu pred vypršaním času je dobré prejsť si ešte raz celý test a pri každej úlohe, ktorú žiak nevyriešil, nech si aspoň tipne výsledok. Možno to vyjde!