Uskutočnilo sa deviate zasadnutie ŽP

Dňa 15. mája 2024 sa uskutočnilo deviate zasadnutie ŽP. V úvode predsedníčka Alexandra Szekeresová všetkých srdečne privítala.  

Prideľovali sa body do súťaže o „naj triedu školy“. Viaceré triedy si polepšili, keďže sme zaznamenali za posledný mesiac mimoriadne úspechy v rôznych súťažiach. 

Následne sa uskutočnilo vyhodnotenie fotografickej súťaže Les objektívom. Víťazom súťaže sa stal Miroslav Sviták (7.C), ktorý získal hodnotnú 20€ poukážku do školského bufetu. Srdečne blahoželáme!

Dňa 13.mája 2024 sa členovia ŽP zúčastnili exkurzie do sídla EK v Bratislave, kde absolvovali prednášku o EÚ. Exkurzia sa uskutočnila pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Žiaci sa dozvedeli o fungovaní EÚ, jej inštitúciách a ich funkciách, ako aj prínosoch členstva pre Slovensko. Prednáška bola veľmi zaujímavá a podnetná,  žiaci sa dozvedeli  veľa nových informácií. Zároveň sa mohli pýtať na veci, ktoré ich v súvislosti s členstvom v EÚ zaujímajú, pričom viacerí z nich sa kládli veľmi zaujímavé otázky týkajúce sa uhlíkovej neutrality alebo ochrany členských krajín v prípade vojenskej hrozby. V závere si svoje vedomosti preverili v špeciálne vytvorenom kvíze, pričom prví traja najúspešnejší získali hodnotné vecné ceny.

Tento školský rok sa opäť zrealizuje súťaž Mozog Bethlenky. Súťaž sa uskutoční17.mája a do súťaže je prihlásených rekordných 21 trojčlenných družstiev, ktoré sa môžu tešiť na rôzne vedomostné otázky zo školských predmetov, ako aj úloh zameraných na pohotovosť a kreativitu. Okrem vedomostí čaká na žiakov aj množstvo zábavy a hlavná cena, ktorou je 100€ pre víťazné družstvo. Družstvo na druhom mieste získa 50€ a bronzová priečka je ohodnotená sumou 30€.

Ďalším bodom za posledné štyri roky veľký úspech a žiaci druhého stupňa oň dlhodobo prejavujú záujem. Turnaj sa uskutoční pri príležitosti MDD v utorok 4. júna v popoludňajších hodinách. Predbežne boli schválené nasledovné hry - Fortnite, LOL,  Minecraft, RocketLeague, Valorant a Bravo stars.Všetci „gameri“ sú srdečne vítaní. Víťazi jednotlivých hier získajú paysafecard v hodnote 20€. Predsedovia tried dostali za úlohu zistiť záujem o jednotlivé hry a na základe toho rozhodneme na ďalšom mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 22.mája 2024 - o harmonograme hier a spôsobe, akým sa žiaci budú môcť do turnaja zapojiť.  Zároveň by sme chceli apelovať hlavne na starších žiakov, aby nám pomohli dané hry zorganizovať. Turnaj je určený pre žiakov druhého stupňa.

V závere Alexka všetkým popriala veľa zdravia a energie a vyjadrila vieru v úspešné zrealizovanie Mozgu Bethlenky, ako aj turnaja v počítačových hrách.