Uskutočnilo sa posledné zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 6. júna 2023 sa uskutočnilo posledné zasadnutie žiackeho parlamentu v tomto školskom roku, ktoré  otvoril jeho predseda Samuel Laho. Ten vyzdvihol úspešnú organizáciu vedomostnej súťaže „Mozog Bethlenky“, ktorá žiakov zaujala, ale aj pobavila.  

Potom už nastal slávnostný okamih, na ktorý sa čakalo od septembra- vyhlásenie výsledkov súťaže o „naj triedu“ školy. Po započítaní všetkých bodov, výsledkov a úspechov sa víťazom tejto súťaže v  tomto školskom roku stala 9.A so 152,5.bodmi. Za ňou nasledovala trieda 7.B s počtom bodov 151 a na bronzovej priečke skončila trieda 6.C, ktorá získala za celý školský rok 136,5 bodov. Triedni učitelia víťazných tried si od koordinátora ŽP Mgr. Kuttnera prevzali finančnú odmenu vo výške 100€ za prvé, 50€ za druhé a 30€ za tretie miesto, ktoré sa môžu použiť pre danú triedu buď na triedny výlet, alebo inú akciu.

     Z príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizoval žiacky parlament štvrtý ročník turnaja v počítačových hrách. Hlavnou ideou bolo spríjemniť voľný čas žiakov počas tohto mimoriadneho obdobia a prostredníctvom hrania počítačových hier, ktoré patria k hlavným voľnočasovým aktivitám väčšiny žiakov, im umožniť nadviazať nové kontakty a priateľstvá v rámci školy. Turnaj sa uskutočnil s rekordným počtom 5 hier- Minecraft, Rocket League, Fortnite, LOL a Valorant. Hru Minecraft vyhrali Tomáš Czuczor (9.b); víťazom Rocket League sa stal takisto Tomáš Czuczor (9.b); v hre Fortnite získal imaginárnu zlatú medailu Filip Bédi (9.a). V tímovej hre LOL sa víťazmi stal tím v zložení: Filip Bédi, Samuel Róža, Alex Knihár a Samuel Laho (všetci 9.a) a vo Valorante triumfovali  Richard Sipos, Damián Maczkó (obaja 8.a), Erik Lebó, Alex Hamran, Martin Marenčík (všetci 8.b). Všetci víťazi a organizátori dostali Paysafecard v hodnote 10€. Veľká vďaka patrí organizátorom hier, ktorými boli: Peter Krupka (9.b- Valorant); Michal Slávik (9.b- Minecraft); Sebastián Petrovics (9.a -Fortnite) a Dušan Šmigura (9.b- Rocket league)

Keďže všetci členovia ŽP usilovne pracovali počas celého školského roka, zúčastnia sa exkurzie do Slovenského národného múzea. Exkurzia sa uskutoční 23. júna a všetci členovia sa na ňu už veľmi tešia.

Na záver sa koordinátor ŽP ešte raz poďakoval za úspešnú činnosť ŽP počas celého školského roka a poprial ešte úspešné ukončenie školského roka. Deviatakom sa poďakoval za niekoľkoročnú aktívnu účasť na zasadnutiach a poprial im veľa šťastia na stredných školách. Koordinátor ŽP sa takisto poďakoval Samuelovi Lahovi za úspešné dvojročné predsedníctvo a poprial mu veľa úspechov na strednej škole a v živote.