Uskutočnilo sa deviate zasadnutie ŽP

Dňa 10. mája 2023 sa uskutočnilo deviate zasadnutie ŽP. Na úvod predseda, Samuel Laho, všetkých srdečne privítal. Prideľovali sa body do súťaže o „naj triedu školy“. Viaceré triedy si polepšili, keďže sme zaznamenali za posledný mesiac mimoriadne úspechy v rôznych súťažiach.
Zasadnutia sa opäť zúčastnila aj koordinátorka Zelenej školy Mgr. Henrieta Takácsová, ktorá všetkým pripomenula rôzne úlohy vyplývajúce zo súťaže a apelovala na predsedov tried, aby sa v každej triede správnym spôsobom separoval odpad.
Tento školský rok sa opäť zrealizuje súťaž Mozog Bethlenky. Súťaž sa uskutoční19. mája a do súťaže je prihlásených rekordných 18 trojčlenných družstiev, ktoré sa môžu tešiť na rôzne vedomostné otázky zo školských predmetov, ako aj úloh zameraných na pohotovosť a kreativitu. Okrem vedomostí čaká na žiakov aj množstvo zábavy a hlavná cena, ktorou je 100€ pre víťazné družstvo. Družstvo na druhom mieste získa 50€ a bronzová priečka je ohodnotená sumou 30€.
Ďalším bodom programu bola organizácia štvrtého ročníka turnaja v počítačových hrách, keďže turnaj mal posledné tri roky veľký úspech a žiaci druhého stupňa oň už dlhodobo prejavujú záujem. Turnaj sa uskutoční pri príležitosti MDD 1. júna v popoludňajších hodinách. Predbežne boli schválené nasledovné hry- Fortnite, LOL, Minecraft, RocketLeague a Valorant. Valorant sa uskutoční už 30.5. Ostatné hry sa budú konať presne na MDD s nasledovným časovým harmonogramom: Minecraft - 15:30; Rocketleague - 16:30; Fortnite - 18:00; LOL o 19:30. Všetci „gameri“ sú srdečne vítaní. Víťazi jednotlivých hier získajú paysafecard v hodnote 20€. Predsedovia tried dostali za úlohu zistiť záujem o jednotlivé hry a na základe toho rozhodneme na ďalšom mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 24. mája, o harmonograme hier a spôsobe, akým sa žiaci budú môcť do turnaja zapojiť. Turnaj je určený pre žiakov druhého stupňa. Novinkou je, že do hry Minecraft sa aj tento rok môžu zapojiť aj žiaci 3. a 4. ročníka so súhlasom rodiča, podobne ako aj žiaci piateho ročníka.
Na záver Samo všetkým poprial veľa zdravia a energie a vyjadril vieru v úspešné zrealizovanie Mozgu Bethlenky, ako aj turnaja v počítačových hrách.