Uskutočnilo sa posledné zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 5. júna 2024 sa uskutočnilo posledné zasadnutie žiackeho parlamentu v tomto školskom roku, ktoré otvorila jeho predsedníčka, Alexandra Szekeresová. Tá vyzdvihla úspešnú organizáciu vedomostnej súťaže „Mozog Bethlenky“, ktorá žiakov zaujala, ale aj pobavila.  

Potom už nastal slávnostný okamih, na ktorý sa čakalo od septembra- vyhlásenie výsledkov súťaže o „naj triedu“ školy. Po započítaní všetkých bodov, výsledkov a úspechov sa víťazom tejto súťaže v tomto školskom roku stala 7.c so 182.bodmi. Za ňou nasledovala vo veľmi tesnom závese trieda 5.c s počtom bodov 180 a na bronzovej priečke skončila trieda 6.a, ktorá získala za celý školský rok 145 bodov. Triedni učitelia víťazných tried si od koordinátora ŽP Mgr. Kuttnera prevzali finančnú odmenu vo výške 100€ za prvé, 50€ za druhé a 30€ za tretie miesto. Získanú sumu si triedy použiť  na triedny výlet alebo inú akciu.

Z príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizoval žiacky parlament piaty ročník turnaja v počítačových hrách. Hlavnou ideou bolo spríjemniť voľný čas žiakov počas tohto mimoriadneho obdobia a prostredníctvom hrania počítačových hier, ktoré patria k hlavným voľnočasovým aktivitám väčšiny žiakov, im umožniť nadviazať nové kontakty a priateľstvá v rámci školy. Turnaj sa uskutočnil s 3 hrami- Fortnite, Valorant a Brawl stars. V hre Fortnite získal imaginárnu zlatú medailu Martin Marenčík (9.b) a hru Brawl stars vyhral Samuel Bobák (7.c). V tímovej hre Valorant sa víťazmi stal tím v zložení: Erik Lebó (9.b), Juraj Šinský (7.c) a Adam Tatai (9.a) Všetci víťazi a organizátori dostali Paysafecard v hodnote 10€. Veľká vďaka patrí organizátorom hier, ktorými boli: Erik Lebó (9.b- Valorant); Richard Sipos (9.a -Fortnite) a Eduard Manet (9.b- Brawl stars).

Na záver sa koordinátor ŽP ešte raz poďakoval za úspešnú činnosť ŽP počas celého školského roka a poprial ešte úspešné ukončenie školského roka. Deviatakom sa poďakoval za niekoľkoročnú aktívnu účasť na zasadnutiach a poprial im veľa šťastia na stredných školách. Koordinátor ŽP sa takisto poďakoval Alexandre Szekeresovej za úspešné predsedníctvo a poprial jej veľa úspechov na strednej škole a v živote.