Do školy na bicykli 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby SR organizuje kampaň podporujúcu zdravé, ekologické a bezpečné dochádzanie žiakov, študentov a pedagógov do škôl. Do školy na bicykli štartuje v poradí už siedmy ročník. Tento rok sa ponesie v znamení hesla: „ Netrávme v aute večnosť.“ Hoci kampaň v názve hovorí o bicykloch, jej cieľom je podporiť akýkoľvek spôsob prirodzeného pohybu pri dochádzaní do školy (kolobežka, bicykel, chôdza).

Naša škola je úspešne zaregistrovaná, preto pozývam žiakov aj pedagógov našej školy, aby sa do kampane zapojili už od 27.09. do 08.10. 2021. Prihlásiť sa môžete u koordinátorky dopravnej výchovy Moniky Petrášovej v priebehu pondelka, prípadne utorka. V súťaži môže naša škola vyhrať stojany na bicykle a jednotlivci rôzne vecné ceny. Veríme, že našou aktívnou účasťou podporíme túto kampaň a prispejeme tak ku skvalitneniu životného prostredia.

Monika Petrášová