Excelentné úspechy našich dievčat v celoslovenskom kole literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Dňa 06.06.2024 sme sa zúčastnili na vyhodnotení 32. ročníka celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Tento rok sa do súťaže zapojilo veľmi veľa mladých talentovaných ľudí, ktorí s veľkou láskou písali o rodnej materčine a Slovensku.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže pozostávalo z dvoch častí. Program s kladením vencov začal pri soche Antona Bernoláka na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch a samotné vyhodnotenie ocenených mladých ľudí sa zrealizovalo v Cisársko - kráľovskej historickej jazdiarni v Nových Zámkoch. Našu školu fantasticky reprezentovali dve žiačky.
Čestné uznanie v kategórii 2A (5.- 6. ročník) si vysúťažila Viktória Kádeková (5. C)  a Cenu primátora mesta Nové Zámky v kategórii 2B (7.- 9. ročník) získala Emma Kasášová (7. C). Obom talentovaným a pracovitým dievčatám srdečne blahoželáme a veľmi pekne im ďakujeme za fantastickú reprezentáciu našej Bethlenky, mesta a okresu Nové Zámky a Nitrianskeho kraja.
Tešíme sa, že na tomto krásnom podujatí bol prítomný aj náš pán riaditeľ Mgr. Róbert Jonáš, ktorý Vikinke a Emmke zablahoželal a poprial im veľa zdravia a ďalších úspechov.
Dievčatá, ste úžasné!