Fantastický úspech našich recitátoriek v celoslovenskej súťaži v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 2020

Dňa 22. 10. 2020 Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote uskutočnilo 15. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 2020. Rozprávková dedinka Drienčany tento rok zívala prázdnotou...

Pravidelne sa na súťaži stretávajú recitátori z najrozmanitejších kútov nášho Slovenska. Tento rok sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii zrealizovala recitačná súťaž dištančnou formou. Pani učiteľky, rodičia či starí rodičia nahrali svojich  recitátorov a nahrávky poslali  mailom organizátorovi. Odborná porota mala neľahkú prácu s vyhodnotením online nahrávok, pretože nová situácia si vyžiadala aj originálny spôsob hodnotenia mladých talentov. Vypočuli si rozprávky detí z rôznych miest našej krajiny...

Celému organizačnému tímu patrí veľká vďaka. Reagovali veľmi promptne. Chceli oceniť prípravu detí, ktoré sa dlhodobo pripravovali na súťaž.

Sme naozaj šťastní, že i žiačky našej Bethlenky sa nepripravovali zbytočne. V I. kategórii nás reprezentovala Emma Kasášová – žiačka IV. C triedy, ktorá získala 3. miesto v prednese slovenskej rozprávky.

III. kategóriu zastupovala recitátorka Sofia Mária Kasášová zo VII. A, ktorá obsadila  3. miesto v interpretácii Dobšinského rozprávky.

Obom dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nielen našej školy, ale i mesta Nové Zámky. Prajeme im veľa ďalších úspechov!

Autorka článku: PaedDr. Oľga Kasášová
Foto: Mgr. Stanislava Kuttnerová