Fantastický úspech v krajskom kole rečníckej súťaže Štúrov Zvolen

Dňa 10.05. 2023 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutočnilo krajské kolo rečníckej súťaže Štúrov Zvolen 2023. Našu školu excelentne reprezentovali dve žiačky Emma Kasášová (6.C) a Viktória Kádeková (4.C). Obe dievčatá sa veľmi zodpovedne pripravovali, o čom svedčí i fakt, že obe obsadili obdivuhodné tretie miesta. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej Bethlenky, mesta a okresu Nové Zámky.
Ďakujeme aj KOS v Nitre za profesionálny prístup a úžasnú organizáciu súťaže.
PaedDr. Oľga Kasášová