Jesenný zber papiera v šk. roku 2021/2022

V našej škole sa v dňoch 20.do 27. októbra uskutočnil tradične jesenný zber papiera.

Naša škola sa pridáva k ľuďom, ktorí vedia, ako treba papier šetriť, triediť, zbierať a tým umožniť čo najviac opätovné využitie. Nám sa v rámci jesenného zberu podarilo nazbierať pekných 41 456 kg papiera, z toho na ročníkoch 1-4 - 21 355 kg a na ročníkoch 5-9 - 20 101 kg. Týmto činom sme zachránili približne 700 stromov.

Za usilovnosť a aktivitu patrí v mene vedenia ZŠ G.Bethlena a rodičovského združenia Bethlenko poďakovanie všetkým žiakom,  ktorí sa do zberu zapojili, ich rodičom, starým rodičom, známym, priateľom školy, pedagógom a v neposlednom rade pánovi školníkovi a údržbárovi. Ich rukami prešlo 41 ton papiera.

Odmenou nám bude nielen dobrý pocit zo záchrany lesov, ale najusilovnejší zberatelia si  prevezmú kreditku do nákupného centra Aquário a diplomy. Triedne kolektívy obdržia finančnú odmenu a po dohode s triednym učiteľom si môžu zakúpiť spoločenské hry, knihy, alebo iné vecné odmeny.

Monika Petrášová

Vyhodnotenie jesenného zberu papiera 2021/2022
Ročník 1.-4.
Umiestnenie: Trieda: Priemer na žiaka: Počet kilogramov:
1. miesto IV.C 181,6 kg 4 360 kg
2. miesto II.B 133,64 kg 3 341 kg
3. miesto III.C 128,73 kg 2 961 kg
4. miesto II.C 108,27 kg 2 382 kg
5. miesto III.B 65,03 kg 1 306 kg
6. miesto III.A 55,05 kg 1 332 kg
7. miesto II.A 51 kg 1 173 kg
8. miesto I.B 47,16 kg 1 179 kg
9. miesto I.C 43,29 kg 1 039 kg
10. miesto I.A 36,41 kg 874 kg
11. miesto IV.B 32,32 kg 808 kg
12. miesto IV.A 22,22 kg 600 kg
      Spolu: 21 355 kg
               
Ročník 5.-9.
1. miesto VI.B 116,04 kg 2 669 kg
2. miesto V.C 108,81 kg 2 394 kg
3. miesto VI.C 104,42 kg 2 193 kg
4. miesto IX.B 74,66 kg 1 792 kg
5.miesto V.A 71,68 kg 1 792 kg
6. miesto VII.A 71,07 kg 1 919 kg
7. miesto IX.C 68,4 kg 1 368 kg
8. miesto VIII.A 67,66 kg 1 624 kg
9. miesto VIII.B 55,42 kg 1 164 kg
10. miesto VII.B 51,66 kg 1 395 kg
11. miesto V.B 38,19 kg 802 kg
12. miesto VI.A 29,35 kg 587 kg
      Spolu: 20 101 kg
               
        Spolu na roč. 1.-9. 41 456 kg
               
               
Najviac kg priniesli na roč. 1-4 títo žiaci:    
1. miesto IV.C Laura Bíziková 2 620 kg    
2. miesto II.C Štefan Kuruc 1 271 kg    
3. miesto II.B Liliana Solčánska 1 228 kg    
4. miesto III.C Lara Kolimárová 1 086 kg    
               
Najviac kg na roč. 5-9:    
1. miesto VI.C Eva Daniela Haulíková 1 604 kg    
2. miesto VI.B Samuel Anda 1 228 kg    
3. miesto VII.A Bianca Némethová 964 kg    
               
Víťazom blahoželáme a aj ostatným ďakujeme za prinesený papier!