Jesenný zber papiera v šk. roku 2021/2022

V našej škole sa v dňoch 20.do 27. októbra uskutočnil tradične jesenný zber papiera.

Naša škola sa pridáva k ľuďom, ktorí vedia, ako treba papier šetriť, triediť, zbierať a tým umožniť čo najviac opätovné využitie. Nám sa v rámci jesenného zberu podarilo nazbierať pekných 41 456 kg papiera, z toho na ročníkoch 1-4 - 21 355 kg a na ročníkoch 5-9 - 20 101 kg. Týmto činom sme zachránili približne 700 stromov.

Za usilovnosť a aktivitu patrí v mene vedenia ZŠ G.Bethlena a rodičovského združenia Bethlenko poďakovanie všetkým žiakom,  ktorí sa do zberu zapojili, ich rodičom, starým rodičom, známym, priateľom školy, pedagógom a v neposlednom rade pánovi školníkovi a údržbárovi. Ich rukami prešlo 41 ton papiera.

Odmenou nám bude nielen dobrý pocit zo záchrany lesov, ale najusilovnejší zberatelia si  prevezmú kreditku do nákupného centra Aquário a diplomy. Triedne kolektívy obdržia finančnú odmenu a po dohode s triednym učiteľom si môžu zakúpiť spoločenské hry, knihy, alebo iné vecné odmeny.

Monika Petrášová

Vyhodnotenie jesenného zberu papiera 2021/2022
Ročník 1.-4.
Umiestnenie:Trieda:Priemer na žiaka:Počet kilogramov:
1. miestoIV.C181,6kg4 360kg
2. miestoII.B133,64kg3 341kg
3. miestoIII.C128,73kg2 961kg
4. miestoII.C108,27kg2 382kg
5. miestoIII.B65,03kg1 306kg
6. miestoIII.A55,05kg1 332kg
7. miestoII.A51kg1 173kg
8. miestoI.B47,16kg1 179kg
9. miestoI.C43,29kg1 039kg
10. miestoI.A36,41kg874kg
11. miestoIV.B32,32kg808kg
12. miestoIV.A22,22kg600kg
   Spolu:21 355kg
        
Ročník 5.-9.
1. miestoVI.B116,04kg2 669kg
2. miestoV.C108,81kg2 394kg
3. miestoVI.C104,42kg2 193kg
4. miestoIX.B74,66kg1 792kg
5.miestoV.A71,68kg1 792kg
6. miestoVII.A71,07kg1 919kg
7. miestoIX.C68,4kg1 368kg
8. miestoVIII.A67,66kg1 624kg
9. miestoVIII.B55,42kg1 164kg
10. miestoVII.B51,66kg1 395kg
11. miestoV.B38,19kg802kg
12. miestoVI.A29,35kg587kg
   Spolu:20 101kg
        
    Spolu na roč. 1.-9.41 456kg
        
        
Najviac kg priniesli na roč. 1-4 títo žiaci:  
1. miestoIV.CLaura Bíziková2 620 kg  
2. miestoII.CŠtefan Kuruc1 271 kg  
3. miestoII.BLiliana Solčánska1 228 kg  
4. miestoIII.CLara Kolimárová1 086 kg  
        
Najviac kg na roč. 5-9:  
1. miestoVI.CEva Daniela Haulíková1 604 kg  
2. miestoVI.BSamuel Anda1 228 kg  
3. miestoVII.ABianca Némethová964 kg  
        
Víťazom blahoželáme a aj ostatným ďakujeme za prinesený papier!