Naši žiaci s výbornými výsledkami v súťaži EnglishStar

Dňa 27. apríla 2023 sa viac ako 100 žiakov našej školy zúčastnilo jedinej medzinárodnej súťaže konanej na Slovensku- Englishstar, kde si zmerali svoje vedomosti s rovesníkmi zo škôl na celom Slovensku. A v nabitej konkurencii sa naši žiaci vôbec nestratili a dosiahli pozoruhodné výsledky.
Viac ako polovica zúčastnených žiakov mala úspešnosť nad 90%, pričom 8 žiakov malo úspešnosť fantastických 100%. Najúspešnejšími žiakmi v prvom ročníku sa stali Ella Viktória Gogola (1.a) a Radoslava Horváthová (1.b) - obe 100%, v druhom ročníku si najlepšie počínali Letícia Czuczorová (2.c) a Erika Varga- (2.a) - obaja 100%; v treťom ročníku sa s úlohami najlepšie popasovala Rebeka Petrášová (3.a) so 100% - nou úspešnosťou a v štvrtom ročníku zažiarili Olívia Demínová a Jakub Kecskés (obaja 4.c) so 100%..
Nezaostal ani druhý stupeň, v ktorom viacerí žiaci získali mimoriadne vysokú percentuálnu úspešnosť. V piatom ročníku sa svojím výsledkom vyníma Romana Tlčinová (5.b) - 98%; medzi šiestakmi triumfovali Laura Váczlavová (6.b) a Sofia Szabóová (6.c) s 98%; v siedmom ročníku triumfovali Nina Borovicová (7.a) a Vanesa Mitalová (7.b) so ziskom 97%; ôsmemu ročníku kraľuje Eduard Manet (8.b) so 100% a v deviatom ročníku sa najviac darilo Vivien Nagyovej (9.a) s 99%.
Erik Varga (2.a) sa stal sa jedným zo šiestich najlepších druhákov na celom Slovensku, za čo získal darčekovú poukážku v hodnote 10€ a 20%- nú zľavu v obchode s elektronikou.
Všetci súťažiaci získali okrem diplomov aj perá s logom súťaže a môžu si uplatniť 20%- nú zľavu pri online nákupe od sponzora Fusakle.
Tieto úspechy svedčia o mimoriadne vysokej úrovni výučby anglického jazyka na našej škole. Všetkým výhercom a zúčastneným blahoželáme, pretože už tým, že sa na súťaž prihlásili, prejavili svoj pozitívny vzťah k anglickému jazyku, prekonali strach a za to sú všetci v našich očiach víťazmi!
Veríme tomu, že nadchádzajúci ročník súťaže opäť priláka množstvo súťažiacich, ktorí opäť preukážu svoje mimoriadne znalosti anglického jazyka.