Pravidelne mesto Nové Zámky oceňuje  najúspešnejších reprezentantov mesta. Táto akcia sa koná pod záštitou primátora mesta Nové Zámky PhDr. Mgr. art. Otokara Kleina v spolupráci s Mestským úradom Nové Zámky. Aj napriek pandémii sa udalosť uskutočnila síce neskôr, ale  o to srdečnejšie pán primátor odovzdal deťom vzácne poháre a pamätné listy s menom oceneného žiaka. Nezabudol ani na pripravujúcich pedagógov, ktorým pogratuloval a odovzdal kvetinový dar.

Žiaci Bethlenky – rovnako aj súťažiaci z ostatných novozámockých škôl – vždy bojujú s obrovským nasadením a entuziazmom s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok. Vo veľkej konkurencii mesta, okresu, kraja či celoštátnej úrovne - sa nestratili ani naši Bethleňáci.

Veľká vďaka patrí našim šikovným, pracovitým a talentovaným žiakom, pripravujúcim pedagógom, vedeniu školy, ale aj rodičom a starým rodičom, pretože bez ich podpory by to určite deti nezvládli.

Spomedzi veľkej konkurencie bojovali títo žiaci za farby školy a mesta zo Základnej školy na Ulici G. Bethlena v Nových Zámkoch:

Oliver Farkaš

Pripravovala: Anna Alexandrovna Farkashová

Emma Kasášová

Pripravovala: PaedDr. Oľga Kasášová

Liana Melišková

Pripravoval: Mgr. Martin Mucha

Štefan Ozorák

Pripravovala: PaedDr. Beáta Macáková

Gabriel Suchý

Pripravovala: Mgr. Tűnde Valachová

Lara Šámšonová

Pripravovala: PaedDr. Oľga Kasášová

Jakub Šeben

Pripravovala: PaedDr. Beáta Macáková

Jasmine Záležáková

Pripravovala: Mgr. Viera Baloghová

Družstvo florbalistiek

Pripravoval: Mgr. Martin Mucha; Mgr. Libor Stejskal

Družstvo mladých záchranárok

Pripravovala: RNDr. Erika Garbanová

Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov! Veľmi pekne ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej Bethlenky a mesta Nové Zámky.

PaedDr. Oľga Kasášová