Okresné kolo Matematickej olympiády kat. Z5

V stredu 27.1.2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády. Keďže epidemiologická situácia nedovolila „normálny“ priebeh súťaže, tak sa súťaž konala dištančnou formou. Žiakom na ich mailové adresy prišli súťažné úlohy, ktoré  mali v priebehu 2 hodín vyriešiť a odoslať danému členovi okresnej komisie. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý z maximálneho počtu 18 bodov získal aspoň polovicu. Aj medzi bethleňákmi sa našli úspešní riešitelia, a to Tamarka Košíková z 5.C a Dávid Takács z 5.B. Menovaným žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej Bethlenky.

Autorka článku: PaedDr. Ľ. Trstenovičová