Október - Mesiac úcty k starším v 2.A

Témou triednickej hodiny v 2.A triede bol Október - mesiac úcty k starším. Druháci vyrobili pre svojich starých rodičov pekné pozdravy.