Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
v termíne od 7.9. – 9.9.2021 o 16:30 sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia Bethlenko.
Tieto schôdze budú prebiehať online prostredníctvom aplikácie ZOOM. Pozvánku na schôdzku dostanete od tr. uč. v žiackej knižke aj cez správu na edupage, kde bude uvedený aj presný dátum konania schôdze a link. Preto vás prosíme, aby ste priebežne sledovali správy na edupage.