Skvelé umiestnenia v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 2023

Dňa 1.3.2023 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023. Víťazi školského kola nás naozaj vynikajúco reprezentovali. Čestné uznanie v I.kategórii poézie si vybojovala Viktória Kádeková (IV.C), v I. kategórii prózy sa na 3. mieste umiestnila Johanka Tóthová (III.B), ktorú pripravovala pani učiteľka Mgr. Erika Zemková. V II. kategórii prózy si 3. priečku vysúťažila Daniela Szuszeková (VI.C), v II. kategórii poézie obsadila 2. miesto Lucia Laurová (VI.C) a na návrh odbornej poroty postupuje do okresného kola. V III. kategórii prózy 3. priečku obsadil Tomáš Chmelo.
Srdečne blahoželáme všetkým recitátorom a Lucke želáme veľa šťastia v okresnom kole! Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej Bethlenky...
 
PaedDr. Oľga Kasášová