Skvelý úspech - 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády

Dňa 16.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády, ktoré organizuje naša škola. Deviataci vo svojej kategórii riešili 4 príklady počas štyroch hodín. Vedomosti z fyziky museli skĺbiť so správnymi matematickými postupmi. Ich celoročná príprava priniesla zaslúžené výsledky.

Našu školu reprezentovali žiaci IX.B triedy a stali sa úspešnými riešiteľmi: Ema Tóthová, Ivan Polák a Šimon Baťo. Svojimi riešeniami úloh si vybojovali postup do krajského kola Fyzikálnej olympiády, ktorá sa konala 21.4.2022 v Nitre.

Medzi konkurenciou 30-tich najúspešnejších riešiteľov FO si krásne 2. miesto v Nitrianskom kraji vybojoval Ivan Polák.

Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu školy, ale aj Mgr. Ľuboslave Kajanovej za ich prípravu.