Súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

Aj takto by sa dala nazvať súťaž Všetkovedko, do ktorej sa zapájajú naši druháci, tretiaci aj štvrtáci. Tento školský rok sa prvýkrát zapojili aj prváci.
V tejto súťaži si majú žiaci poradiť s otázkami z rôznych oblastí. Cieľom tejto súťaže je dopriať deťom radosť z hry, súťaženia a úspechu, umožniť
im predviesť, čo všetko už vedia, či dať im možnosť skúsiť ako si poradia v neznámej a záťažovej situácii. 
Žiaci si v tejto súťaži overujú ako sa dokážu sústrediť a podať čo najlepší výkon.
Podarilo sa to mnohým žiakom a získali titul Všetkovedko a pekné vecné ceny.

Titul Všetkovedko získali:
1.A H. Kokošová 2.B L. Šimoneková
1.B A. Csikós, A. Nebbal 3.B A. Kurucz
1.C A. Prodovský 3.C N. Pócsová
4.A M. Komarová
4.B M. Rezničeková, A. Vörösová

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

Mgr. Erika Zemková