Svetový deň duševného zdravia

Dňa 10.10.2023 sme na škole oslávili Svetový deň duševného zdravia, nazvaný Festival o duši.  Na prvom stupni sme v telocvični realizovali aktivity ako si udržať a posilniť duševné zdravie.  Prvá aktivita, do ktorej sa deti zapojili bol salón duše, kde pomocou zmyslu čuchu určovali vôňu z pripravených sviečok. Druhá aktivita bola krabička starostí, kde deti vhadzovali do krabičky, svoje napísané a nakreslené  starosti. Tretia aktivita bola objatie, kde si mohli objať plyšového medveďa a obľúbenú hračku, mohli objať kamaráta, pani učiteľku, ba aj seba, pretože vrúcne objatie tiež  lieči našu dušu. Pri ďalšej aktivite si vytvorili a vyfarbili svoju mandalu, nasledujúcou aktivitou bolo Calm down miesto – kde si deti s našou pani asistentkou Reginou zacvičili jogu. Pri šiestej aktivite tvorili Obraz prianí, kde si mohla skupina detí naraz nakresliť svoje tajné želania a vytvorili tak jedinečný obraz prianí. Predposlednou aktivitou bolo stanovisko Just play/ balón ako duša, kde sme sa rozprávali o desatore duševného zdravia, deti sa  mohli  zahrať s balónom a bublifukom a posledným miestom, kde si deti mohli oddýchnuť a zrelaxovať bola naša soľná jaskyňa. Pre druhý stupeň bola realizovaná prednáška na tému „Čo je to duševné zdravie?“ spojená s aktivitami. Chcem sa poďakovať aj mojim kolegyniam Mgr. J. Csandovej, Mgr. R. Kondrlíkovej a Mgr. M. Capuličovej za aktívnu pomoc pri realizácii tohto festivalu.  Aktivity a prednáška bola uskutočnená v spolupráci s Ligou za duševné zdravie, ktorej touto cestou  veľmi pekne ďakujeme.

Mgr. Mária Dobiášová