Testovanie 9 2024

Celoslovenské Testovanie 9-2024 žiakov 9. ročníka sa uskutoční 20.3.2024 (streda) z predmetov MAT a SJL. Testovanie sa uskutoční v papierovej forme. Viac informácií nájdete na internetovej stránke  www.nucem.sk.