Uskutočnil sa tretí ročník súťaže „Mozog Bethlenky“

Dňa 19. mája 2023 sa na našej škole uskutočnil tretí ročník vedomostnej súťaže „ Mozog Bethlenky“, ktorú organizoval žiacky parlament. Cieľom súťaže bolo upevňovať tímovú spoluprácu, keďže v nej súťažili trojčlenné družstvá, ktoré museli preukázať nielen svoje vedomosti, ale aj dôvtip a kreativitu. O súťaž bol mimoriadny záujem, pretože do druhého ročníka sa prihlásilo až 19 tímov z ročníkov 5-9, ktoré bojovali o hlavnú cenu – 100€.
V prvom súťažnom kole boli žiaci preverení z vedomostí zo školských predmetov, pričom témy si vyberali sami. Päť tímov s najnižším bodovým ziskom po prvom kole skončilo, takže do druhého kola postúpilo zostávajúcich 14 družstiev. Druhé kolo bolo zamerané na rôzne oblasti a všeobecné vedomosti, pričom tímy si vyberali otázky navzájom. Po druhom kole sa zredukoval počet tímov na desať. Tie pokračovali tretím kolom, v ktorom kapitáni v časovom limite jednej minúty museli vysvetliť bežné slová, pričom za každé uhádnuté slovo získal tím jeden bod. Po treťom kole v súťaži pokračovalo už len sedem družstiev s najvyšším bodovým ziskom. Cieľom štvrtého kola bolo zistiť, ako žiaci poznajú rôzne slovenské a svetové osobnosti. Kapitáni ich museli čo najpodrobnejšie opísať a za každú uhádnutú osobnosť získal tím dva body. Nasledovalo predposledné kolo s poslednými štyrmi družstvami. Toto kolo sa zameriavalo na dôvtip a dramatizačné schopnosti súťažiacich, ktorí museli v časovom limite piatich minút pantomimicky predviesť slovné spojenia pozostávajúce z prídavného a podstatného mena. Za každé uhádnuté spojenie získal tím päť bodov. Toto kolo bolo pre všetkých súťažiacich najnáročnejšie a komplexne preverilo ich zručnosti. Do absolútneho finále postúpili zostávajúci traja s najvyšším skóre. Vo finále mohli staviť akýkoľvek počet bodov, ktoré dosiahli, čiže aj si zdvojnásobiť svoje konto. Na to však museli preukázať svoju schopnosť identifikovať správne osobnosť alebo uhádnuť známe miesto. Absolútnym víťazom sa stalodružstvo Tí, čo sa nezhodli z 8.B v zložení Eduard Manet, Damián Palacka a Tomáš Novák. Víťazné družstvo získalo 91 bodov a chlapci vyhrali hlavnú cenu. Pomyslenú striebornú medailu získal tím Trojbunkovci z 8.A reprezentovaný Martinom Krištofom, Patrikom Turczelom a Petrom Rosíkom so ziskom 82 bodov a na bronzovej priečke tím Lolkáči z 9.A zastúpený Biankou Buranskou, Tomášom Gaálom a Sebastiánom Petrovicsom, ktorým nevyšla finálová otázka. Víťazom, ale aj všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že aj keď neuspeli, riadne sa zabavili a strávili príjemný čas. Dúfame, že žiaci našej školy budú mať záujem zapojiť sa do súťaže aj na budúci školský rok.
Mgr. Roman Kuttner, koordinátor ŽP