Uskutočnilo sa druhé zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 5. októbra 2022 sa uskutočnilo druhé zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvoril predseda ŽP Samuel Laho  (9.A). Na úvod sa zhodnotila činnosť ŽP počas prvého mesiaca jeho fungovania, počas ktorého sa stihla vytvoriť nástenka ŽP, na ktorej žiaci nájdu aktuálne informácie o činnosti parlamentu, jeho aktivitách a súťažiach pre žiakov školy.

V úvodnej časti sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Žiaci našej školy mali za úlohu identifikovať európske jazyky. Najlepšie si počínal Alex Finda (8.b), ktorý správne určil všetkých 15 jazykov. Na druhom mieste s 13 jazykmi sa umiestnil Leo Solár (6.a)  a tesne za ním sa umiestnili Andrej Puzsér a Martin Marenčík (obaja 8.b) s 12 správnymi odpoveďami. Víťazi dostali kupóny do bufetu, ktorým sa veľmi potešili.

Po úvodnom bloku sa zasadnutia zúčastnila aj koordinátorka Zelenej školy Mgr. Takácsová, ktorá všetkých informovala o získaní diplomu zelenej školy za rôzne aktivity týkajúce sa odpadu a jeho separovania. Takisto poprosila členov ŽP o aktívnu pomoc a spolupráci pri realizovaní rôznych aktivít projektu.

Keďže v októbri si pripomíname mesiac úcty k starším, rozhodlo sa PK DEJ v spolupráci so žiackym parlamentom zorganizovať besedu s inšpiratívnym seniorom. Tento rok si pripomíname 78. výročie SNP, a preto sme sa rozhodli pozvať žijúceho aktívneho bojovníka. 10. októbra sa v 7.A uskutoční beseda pre žiakov deviateho ročníka o význame a prínose SNP pre náš národ, ako aj jeho odkaze pre súčasné generácie za účasti dvoch pracovníkov Múzea SNP v Banskej Bystrici  a žijúcu legendu -  bojovníka Vladimíra Strmeňa, ktorý svojím optimizmom a pozitívnym prístupom k životu môže byť inšpiráciou pre oveľa mladších ľudí.

ŽP bude v mesiaci október organizovať súťaž s názvom: Inšpiratívny senior. Úlohou žiakov je vybrať si nejakého staršieho človeka, ktorého životný príbeh alebo prístup k životu môžu slúžiť ako inspirácia pre mladých a napísať nám o tom. Žiaci môžu svoje príspevky posielať na adresu žiackeho  parlamentu: ziackyparlamentbethlena@gmail.com do 27. októbra, a tým sa zapojiť do súťaže o poukážky do školského bufetu.

Členovia parlamentu taktiež prisľúbili pomoc pri organizácii Halloweenskej zábavy na škole, ktorá sa uskutoční 27. októbra a výkonní členovia parlamentu boli pozvaní na oficiálnu poradu k tejto udalosti, na ktorej budú môcť pretlmočiť návrhy ostatných členov parlamentu.

Na záver všetci členovia súhlasili so všetkými vyššie spomenutými aktivitami a súťažami a jednohlasne schválili unesenie zo zasadnutia.