O predmete fyzika

-

Život je fyzika. Kto nerozumie fyzike, nerozumie ani životu. Fyzikálne javy, ktoré nás obklopujú v každodennom živote, môžu byť významným […]

Hodnotenie predmetu fyzika

-

Metodické pokyny 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. a/ Metodické pokyny 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy b/ Interný metodický […]

AKTUALITY

1. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády

-

Exkurzia do Aurélia

-