O predmete fyzika

Život je fyzika. Kto nerozumie fyzike, nerozumie ani životu. Fyzikálne javy, ktoré nás obklopujú v...

Hodnotenie predmetu fyzika

Metodické pokyny 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. a/ Metodické pokyny 22/2011 na hodnotenie žiakov...

Skvelý úspech nášho žiaka v okresnom kole Fyzikálnej olympiády 2024

Dňa 13. 3. 2024 sa uskutočnil na našej Bethlenke 65. ročník okresného kola Fyzikálnej olympiády...

Exkurzia v Auréliu

Dňa 28. a 29. novembra sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili zaujímavej exkurzie v...

Studená fyzika

Na našej škole sa dňa 3.2.2023 uskutočnila zábavná, popularizačno-vedecká prednáška pre žiakov 7. a 8...

Skvelý úspech – 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády

Dňa 16.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády, ktoré organizuje naša škola. Deviataci vo svojej...

1. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády

Dňa 17.marca 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Fyzikálnej olympiády. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách –...

Exkurzia do Aurélia

Žiaci 7.- 8. ročníka sa dňa 13. 12. 2018 zúčastnili exkurzie v Auréliu v Bratislave...