Studená fyzika

Na našej škole sa dňa 3.2.2023 uskutočnila zábavná, popularizačno-vedecká prednáška pre žiakov 7. a 8. ročníka, ktorou nás sprevádzal Doc. RNDr. Aba Teleki, PhD a Mgr. Boris Lacsný, PhD. Pútavým a zábavným spôsobom boli žiakom vysvetľované poznatky o teple a chlade, o teplote a záhadných javoch. Dozvedeli sme sa, prečo nemáme chodníky posýpať soľou, zaujímavosti o svete častíc, trochu poučnej zábavy s tekutým dusíkom, pokusne sme si vytvorili vodný a vzdušný vír, vyskúšali si pokus s magdeburskými pologuľami a na záver studené prekvapenie – zmrzlina vyrobená pomocou tekutého dusíka.

Video nájdeš tu: https://www.facebook.com/bethlenka/videos/1401321050639042