1. miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády

Dňa 17.marca 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Fyzikálnej olympiády. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – E a F. V kategórii F pre ôsmy ročník súťažil Ivan Polák, žiak VII.B triedy. Jeho talent je obdivuhodný, nakoľko túto kategóriu vyhral. Ivanova zodpovedná príprava v spolupráci s pani učiteľkou Mgr. Ľuboslavou Kajanovou priniesla zaslúžené víťazstvo.  Ďakujeme Ivanovi Polákovi za vzornú reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalšie úspechy v súťažiach.