Exkurzia v Auréliu

Dňa 28. a 29. novembra sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili zaujímavej exkurzie v Auréliu - zážitkovom centre vedy v Bratislave. Exkurzia bola zameraná na pútavý spôsob prezentácie najzaujímavejších javov v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa snaží všetkým návštevníkom dať príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Všetko je do značnej miery v rukách návštevníka. Návštevou Aurélia podporujeme aj medzipredmetové vzdelávanie prepojením základných vedeckých princípov a zákonitostí s ich využitím v reálnom živote.