Nový školský predmet – tvorivé čítanie

Písané slovo je v súčasnej informačnej spoločnosti dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti. Svet sa stále...

Hodnotenie predmetu slovenský jazyk a literatúra

Vychádza z Metodických pokynov 22/2011. • Pri verbálnej forme sa zisťuje a hodnotí najmä osvojenie...

Charakteristika predmetu slovenský jazyk a literatúra

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára...

Fantastický úspech našej žiačky v krajskom kole rečníckej súťaže Štúrov Zvolen 2024

Dňa 10.05.2024 sa žiačka našej školy VIKTÓRIA KÁDEKOVÁ (5.C) zúčastnila v krajskom kole súťaže v...

Literárna exkurzia v Uhrovci

Dňa 09.04.2024 sa žiaci našej Bethlenky zúčastnili zaujímavej literárnej exkurzie v Uhrovci. Navštívili sme rodný...

Fantastické úspechy našich dievčat v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2024

Dňa 25.03.2024 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže...

Fantastický úspech našej žiačky v krajskom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko 2024

Dňa 19.03.2024 sa víťazka okresného kola Emma Kasášová (7.C) zúčastnila v krajskom kole recitačnej súťaže...

Fantastické úspechy našich dievčat v obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2024

Dňa 23.02.2024 sa uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže v interpretácii poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín...

Úspešný riešiteľ

Víťaz okresného kola v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, Hugo Héger, žiak 9.A triedy...

Skvelé úspechy našich dievčat v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko 2024

Dňa 15.02.2024 sme sa zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže v interpretácii slovenských povestí Šaliansky Maťko...

Fantastický úspech v krajskom kole recitačnej súťaže …a Slovo bolo u Boha…

Dňa 08.02.2024 sa uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese spirituálnej poézie a prózy ...a...

Šaliansky Maťko 2024

Dňa 18.01.2024 sa v priestoroch našej školskej knižnice uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese...