Nový školský predmet – tvorivé čítanie

Písané slovo je v súčasnej informačnej spoločnosti dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti. Svet sa stále ...

Hodnotenie predmetu slovenský jazyk a literatúra

Vychádza z Metodických pokynov 22/2011. • Pri verbálnej forme sa zisťuje a hodnotí najmä osvojenie ...

Charakteristika predmetu slovenský jazyk a literatúra

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára ...

Fantastický úspech našej žiačky v celoslovenskom kole literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Dňa 25.05.2023 sa v Nových Zámkoch uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, ...

Návšteva Knižnice A. Bernoláka

Nedávno sme sa na hodinách literatúry v 6. ročníku zoznamovali s literárnym žánrom báj alebo ...

Fantastický úspech v krajskom kole rečníckej súťaže Štúrov Zvolen

Dňa 10.05. 2023 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutočnilo krajské kolo rečníckej súťaže ...

Fantastický úspech v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023

Dňa 04.05.2023 sa v priestoroch Domu kultúry Kovak v Nových Zámkoch uskutočnilo krajské kolo recitačnej ...

Skvelé umiestnenia v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 2023

Dňa 1.3.2023 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže ...

Historický úspech Bethlenky… Máme úspešnú riešiteľku v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 10. 02. 2023 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ...

Fantastický úspech našich recitátoriek v krajskom kole recitačnej súťaže …a Slovo bolo u Boha…2023

Dňa 09.02.2023 sme zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže v interpretácii kresťanskej poézie a prózy ...a ...

Hviezdoslavov Kubín 2023 – školské kolo

Dňa 30. 01. 2023 sa uskutočnilo školské kolo v interpretácii poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. ...

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky ...