Nový školský predmet – tvorivé čítanie

Písané slovo je v súčasnej informačnej spoločnosti dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti. Svet sa stále...

Hodnotenie predmetu slovenský jazyk a literatúra

Vychádza z Metodických pokynov 22/2011. • Pri verbálnej forme sa zisťuje a hodnotí najmä osvojenie...

Charakteristika predmetu slovenský jazyk a literatúra

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára...

Opäť máme víťaza okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka

Keď na chodbách našej školy stretnete vysokého, štíhleho chlapca, s priamym pohľadom a milým úsmevom...

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 17.10.2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa jej...

Literárna exkurzia do Nitry

Často cestujeme za zážitkami a poznaním do ďalekých krajín a netušíme, aké poklady sa nachádzajú...

Fantastický úspech Bethlenky v celoslovenskom kole recitačnej súťaže

Dňa 6.6.2023 sme sa zúčastnili celoslovenského kola recitačnej súťaže Puškinov deň, ktorá sa konala v...

Vynikajúce umiestnenia našich žiačok v regionálnej súťaži Strmeňove dni 2023

Dňa 30.05.2023 sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou Karola Strmeňa v Palárikove uskutočnilo...

Fantastický úspech našej žiačky v celoslovenskom kole literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Dňa 25.05.2023 sa v Nových Zámkoch uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu...

Návšteva Knižnice A. Bernoláka

Nedávno sme sa na hodinách literatúry v 6. ročníku zoznamovali s literárnym žánrom báj alebo...

Fantastický úspech v krajskom kole rečníckej súťaže Štúrov Zvolen

Dňa 10.05. 2023 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutočnilo krajské kolo rečníckej súťaže...

Fantastický úspech v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023

Dňa 04.05.2023 sa v priestoroch Domu kultúry Kovak v Nových Zámkoch uskutočnilo krajské kolo recitačnej...