Fantastické úspechy našich dievčat v obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2024

Dňa 23.02.2024 sa uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže v interpretácii poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2024 - po prvýkrát v priestoroch našej Bethlenky. Stretli sa v nej recitátori z celého novozámockeho obvodu, ktorí si medzi sebou zmerali sily v prednese umeleckých textov. Konkurencia bola naozaj veľká. Porota mala neľahkú úlohu. Jej verdikt bol nasledovný:
V prvej kategórii prózy si krásne 3. miesto vysúťažila šikovná recitátorka Johanka Tóthová (4.B).
V druhej kategórii poézie si skvelé 2. miesto - s návrhom na postup do okresného kola - zabezpečila talentovaná Viktória Kádeková (5.C). Tretiu kategóriu poézie zastupovala Emma Kasášová (7.C), ktorá obsadila fantastické 1. miesto a automaticky postúpila do okresného kola. 
Našim šikovným recitátorkám srdečne blahoželáme a ďakujeme im za excelentnú reprezentáciu našej školy. Vikinke a Emmke prajeme veľa šťastia v okresnom kole!