Úspešný riešiteľ

Víťaz okresného kola v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, Hugo Héger, žiak 9.A triedy, sa začiatkom februára zúčastnil krajského kola OSJL, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Nitre. Vedomostný test, transformácia textu a rečnícky prejav Hugo zvládol veľmi dobre. Aj keď sa nám nepodarilo priniesť „pódiové umiestnenie“, Hugo sa stal dosiahnutým počtom bodov úspešným riešiteľom. Hugovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu Bethlenky.