Fantastický úspech našej žiačky v krajskom kole rečníckej súťaže Štúrov Zvolen 2024

Dňa 10.05.2024 sa žiačka našej školy VIKTÓRIA KÁDEKOVÁ (5.C) zúčastnila v krajskom kole súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2024 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.Vo veľkej konkurencii súťažiacich sa naša Vikinka rozhodne nestratila. Obsadila krásne prvé miesto v 1.kategórii, čím si zabezpečila postup do celoslovenského kola. Viki srdečne blahoželáme! Prajeme jej veľa zdravia a ďalších úspechov! Ďakujeme za skvelú reprezentáciu.