Literárna exkurzia v Uhrovci

Dňa 09.04.2024 sa žiaci našej Bethlenky zúčastnili zaujímavej literárnej exkurzie v Uhrovci. Navštívili sme rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.
Žiaci 8.B a 7. C triedy sa dozvedeli zaujímavosti zo života velikánov slovenských dejín. Pani sprievodkyňa nás doslovne "vtiahla" do doby, v ktorej žili. Pozreli sme si aj pútavé dokumenty, ktoré nám priblížili životné osudy našich významných osobností a ich profesionálny život. Naše putovanie v okrese Bánovce nad Bebravou pokračovalo návštevou Jankovho vŕšku. Pamätník SNP pripomína padlých partizánov. V jeho blízkosti sa nachádzajú bunkre, v ktorých sa ukrývali. Súčasťou areálu je aj prírodný amfiteáter. Z Jankovho vŕšku vidieť zrúcaninu hradu Uhrovec.
Cestou domov sme sa zastavili v OC Mlyny v Nitre.
Plní zážitkov a nových poznatkov sme sa vrátili spokojní do Nových Zámkov.
Autorka článku: PaedDr.Oľga Kasášová
Autorka fotografií: Mgr. Katarína Matunáková