O predmete technika

Od školského roku 2015/2016, kedy školy vzdelávajú podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu sa predmet technika začína...

Hodnotenie predmetu technika

hodnotenie podľa metodických pokynov MŠ SR č. 22/2011 hodnotenie podľa Interného metodického pokynu č. 1/2009...

Fantastický úspech našej žiačky v krajskom kole Technickej olympiády

Dňa 07.02.2024 sa naša žiačka, víťazka okresného kola, Emma Kasášová (7.C) zúčastnila krajského kola Technickej...

Fantastické umiestnenie našej žiačky v okresnom kole Technickej olympiády

Dňa 23.11.2023 sa uskutočnil 14. ročník okresného kola Technickej olympiády na Strednej odbornej škole technickej...

Tvorivé dielne v kovodielni na SOŠ stavebnej

Dňa 29. marca 2023 absolvovalo 10 žiakov a žiačok z 8. A a 8. B...

12. ročník Technickej olympiády

V školskom roku 2021/2022 sa konal 12. ročník okresného kola Technickej olympiády opäť netradične z dôvodu...

Netradičné okresné kolo Technickej olympiády

V školskom roku 2020/2021 sa konal 11. ročník okresného kola Technickej olympiády netradične z dôvodu nepriaznivej...

Okresné kolo technickej olympiády

V poradí už desiaty ročník Okresného kola technickej olympiády sa už tradične uskutočnil na pôde SOŠ...